A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 287034-2017

25/07/2017    S140

Magyarország-Budapest: Alagutak, aknák és aluljárók építése

2017/S 140-287034

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Telefon: +36 309424178
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szellkapu.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése munkálataira.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 598 934 563.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700 Tereprendezési munkák
45223210 Acélszerkezetek építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1024 Budapest, Margit körút 85-87.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése építési beruházás keretében.

A területen a jelenlegi terepszint alatt még esetlegesen meglévő műtárgyak/építmény maradványok bontása, kétszintes mélygarázs építése 500 személygépkocsi férőhellyel, rekreációs városi park, vendéglátó ipari egységek, a hozzájuk tartozó infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények létrehozása, valamint a fény utca, ingatlannal határos szakaszának áthelyezése és lesüllyesztése, az alábbiak szerint:

Mélygarázs:

Feladat: Komplett kivitelezés tervdokumentáció alapján

— hasznos (nettó) alapterület: 17 755 m2;

— szintszám: 2;

— rendeltetés: parkoló, kézi autómosó, elektromos autótöltő, kiszolgáló iroda;

— az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, befoglaló mérete 110*100 m, alapozása vízzáró vasbeton lemezlap és vízzáró résfal A kivitelezési munka magában foglalja az épület épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai, parkolás technológiai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, parkolók, elektromos autótöltő állomások, valamint autómosó kialakítását.

Térfelszín feletti épületek:

Feladat: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján:

— összes hasznos (nettó) alapterület: 2030,56 m2;

— rendeltetés: vendéglátó (2 kávézó), kiszolgáló, közlekedő;

— Az 1 és 2 szintes építmények tartószerkezete részint helyben készülő monolit, vasbeton, illetve acélváz, melyek részben a mélygarázs födémére terhelnek külön alapozás nélkül, részben talpgerendákkal összekapcsolt, vasbeton pontalapokra. A kávézók belső kialakítása a később kiválasztott bérlő feladata.

Park:

Feladat: Komplett kivitelezés kivitelezési tervdokumentáció alapján:

— közműellátás biztosítása, durva tereprendezés és termőföld feltöltés, parképítés, burkolt területek kialakítása, park körüli úthálózat felújítása, közvilágítás kiépítése, térbútorozás telepítése. Nem része a növényzet, a játszóeszközök, valamint az öntözőrendszer szállítása és telepítése,

— a park és környezetének teljes területe: 39 274 m2;

— a park biológiailag aktív, nettó alapterülete: 25 000 m2;

— burkolt felületek, vagy épületekkel takart felületek nettó alapterülete: 14 100 m2;

— vízjáték nettó alapterülete: 174 m2;

Mamut Bevásárlóközpont felőli határán húzódó vegyes szerkezetű acél/vasbeton építmény.

Feladat: Az építmény szerkezetének, járófelületeinek, korlátainak komplett kivitelezése tervdokumentáció alapján:

— hasznos (nettó) alapterület: 2063,7 m2;

— szintszám: 4 szint;

— rendeltetés: közlekedés, kilátó;

— az építmény HEA, HEB és IPE szelvényekből álló acélvázas szerkezet (340 tonna acél), befoglaló mérete 228,5*6,5 m, legnagyobb magassága a terepszinthez képest 18,60 m.

Műtárgyak:

Fény utcai műtárgy:

— 100,61 m hosszú (75,61 m zárt, 25,0 m nyitott) monolit vasbeton közúti aluljáró műtárgy építése, az útpálya átépítése, illetve építése. A meglévő 6,00 m széles burkolat helyett 7,00 m széles útpálya tervezett. Az útpálya a Fény utca 16 számú ház, és a Kis Rókus utca közötti szakaszon meglévő tengelyéből kimozdul a Margit körút felé. A Fény utcára merőleges, felszíni gyalogos átkelőhely után szintsüllyesztés készül ~31 m hosszú szakaszon.

Margit krt.-i kijárati műtárgy:

— Monolit vasbeton garázskijárat építése;

— Hossza: 68,05 m;

— Vasbeton szerkezet nettó térfogata: 465 m3.

Munkatér határolás, szivárgó rendszerek:

— A munkatér határolás vízzáró 60 cm vastagságú, 2417 m3 kiterjedésű résfal a garázskontúrnál nagyobb területen. Körben a vízzárási kontúr mellett, kívülről mélyszivárgó épül, az áramló vizek kezelésére és a visszaduzzasztás megakadályozására. A mélygarázs üzemi víztelenítését az alaplemez alá beépített paplanszivárgóval és drén hálózattal kell biztosítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A terület hány %-a kerül átadásra a parképítő vállalkozónak – a termőföld behordásának biztosítására – 28.2.2018-ig / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az ÁFA és tartalékkeret nélküli ellenszolgáltatás %-ban meghatározott kötbérvállalás napi mértéke a 28.2.2018-ig vállalt részhatáridő tekintetben (min. 4 000 000 HUF/nap – max. 5 000 000 HUF/nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kötbér vállalás minden rész és véghatáridőre – kivéve a 2. részszempont szerinti (min. 4 000 000 HUF/nap – 5 000 000 HUF/nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama: minden projektelem tekintetében a szerződés véghatáridejétől számított minimálisan elvárt 36 hónapon felüli vállalás mértéke: min 0 – max. 12 hónap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Ajánlatkérő kockázatainak csökkentése az építési beruházás minősége tekintetében tett vállalások / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi, fenntarthatósági követelmények figyelembevétele / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

Ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezési munkálataira” tárgyban a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely TED 2017/S 031-055323. számon 14.2.2017. napján került közzétételre. (A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 3 alkalommal módosításra kerültek az alábbi számokon: TED 2017/S 054-099185; TED 2017/S 062-115623; TED 2017/S 065-121936).

Az ajánlatok értékelése során megállapítást nyert, hogy a tárgyi eljárásban benyújtott mindkét ajánlat érvényes, azonban az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot benyújtó érvényes Ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló – az eljárást megindító Ajánlati felhívás kérelem részében és a bontási eljárásban megjelölt – 8 500 000 000 HUF fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánította.

A fedezethiány miatti eredménytelenségre figyelemmel indokolt a Kbt. 98.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatása.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Fővállalkozási szerződés – Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9. 3/16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 598 934 563.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő: Millenáris 2017 Konzorcium.

West Hungaria Bau Kft.; Garage Ingatlanfejlesztő Kft. közös ajánlattevők.

székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

Adószám WHB: 11469830-2-44.

Adószám Garage: 10830640-2-42.

Ajánlattevő: KÉSZ Építő Zrt.

székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.

Adószám: 12614277-2-06.

Alvállalkozásra vonatkozó információk:

Organizáció; bontási és előkészítő munkák; zsaluzás; földmunka; munkatérhatárolás; zsaluzás és állványozás; szivárgó építés; síkalapozás; mélyalapozás; helyszíni beton és vasbeton munka; fém- és könnyű épületszerkezeti elemek; előregyártott épületszerkezeti elemek; falazás és egyéb kőműves munka; vakolás; szárazépítés; homlokzatburkolás; burkolás; belső nyílászárók elhelyezése; homlokzati nyílászárók elhelyezése; asztalos szerkezetek elhelyezése; lakatos szerkezetek elhelyezése; felületképzés; szigetelés; információs rendszerek; felvonók; bútorozás; piperék; vízellátás, csatornázás; gázellátás; csapadékvíz elvezetés; központi fűtés; szellőzés; központi hűtés; sprinkler rendszer; erősáram; gyengeáram; műtárgyak; tájépítészeti munkák; akadálymentesítés; parképítés; infografika; útépítés; forgalomtechnika; parkolástechnika.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/07/2017