Blago - 287090-2022

TINaslovSlovenija-Koper: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
NDŠtevilka objave obvestila287090-2022
PDDatum objave27/05/2022
OJŠtevilka izdaje UL S102
TWKraj/mesto kupcaKOPER
AUUradno ime kupcaLUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba (5144353000)
OLIzvirni jezikSL
CYDržava kupcaSI
AAVrsta kupca4 - Gospodarska javna služba
HAInstitucija/agencija EU-
DSPoslani dokumenti23/05/2022
NCVrsta naročila2 - Blago
PRVrsta postopka2 - Omejeni postopek
TDVrsta obvestila2 - Dodatne informacije
RPPredpis4 - Evropska unija
TYVrsta razpisa2 - Ponudba za posamezni sklop
ACMerila za oddajo2 - Ekonomsko najugodnejša ponudba
PCEnotni besednjak javnih naročil (CPV)31681410 - Elektromaterial
31170000 - Transformatorji
31710000 - Elektronska oprema
32500000 - Telekomunikacijska oprema in potrebščine
31730000 - Elektrotehnična oprema
31342000 - Kabelski razdelilniki, izolirani
31000000 - Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
31321200 - Kabli za nizke in srednje napetosti
RCKraj izvedbe (NUTS)SI
IAInternetni naslov (URL)https://www.luka-kp.si/
DIPravna podlagaDirektiva o gospodarskih javnih službah – dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev 2014/25/EU