Blago - 287090-2022

27/05/2022    S102

Slovenija-Koper: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava

2022/S 102-287090

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2022/S 063-167018)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Nacionalna identifikacijska številka: 5144353000
Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Lar Hernog
E-naslov: lar.hernog@luka-kp.si
Telefon: +386 56656804
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.luka-kp.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava elektro in telekomunikacijskega materiala za potrebe vzdrževanja in investicij na infrastrukturi in opremi, v Luki Koper za obdobje pet let

Referenčna številka dokumenta: JN 39/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
31000000 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet naročila je Dobava elektro in telekomunikacijskega materiala za potrebe vzdrževanja in investicij na infrastrukturi in opremi, v Luki Koper za obdobje pet let, ki je razdeljena v 5 kategorij (sklopov):

Kategorija oz. sklop 1: SN in NN razdelilniki oz. stikalni bloki in oprema

Kategorija oz. sklop 2: Energetski transformatorji

Kategorija oz. sklop 3: SN in NN kabli ter kabelska oprema

Kategorija oz. sklop 4: Ostali elektroinštalacijski material in oprema

Kategorija oz. sklop 5: Telekomunikacijska oprema

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/05/2022
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2022/S 063-167018

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.1.3
Besedilo:
Se glasi:

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema.

VII.2)Druge dodatne informacije: