Servicii - 287238-2016

19/08/2016    S159

Luxemburg-Luxemburg: Organizarea și desfășurarea de activități de formare cu privire la controlul contaminanților din alimente în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”

2016/S 159-287238

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Salvatore Magazzu
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1837
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Salvatore Magazzu
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Organizarea și desfășurarea de activități de formare cu privire la controlul contaminanților din alimente în cadrul inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

Număr de referinţă: Chafea/2016/BTSF/05.
II.1.2)Cod CPV principal
80531200 Servicii de formare în domeniul tehnicii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În prima etapă, se vor organiza 12 sesiuni de formare, cu un număr total de 360 de participanți pe durata întregului program de formare. Fiecare atelier necesită o prezență mixtă de participanți cu responsabilități în domeniul contaminanților din hrana pentru animale și din alimente. Același program de formare trebuie implementat pe parcursul celei de a doua etape a contractului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 760 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

În principal în statele membre ale Uniunii Europene.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Desfășurarea de activități de formare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/10/2016
Ora locală: 00:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/10/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach building, room E2/016, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. În acest caz, ofertanții interesați sunt invitați să se înregistreze nu mai târziu de 13.10.2016, prin e-mail sau prin fax, și să furnizeze numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului reprezentantului (reprezentanților). La deschidere, se poate solicita reprezentantului ofertantului să prezinte scrisorile de acreditare/împuternicirea în vederea verificării de către agenție.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la data la care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

Introducerea unei plângeri la Ombudsmanul European nu implică suspendarea acestui termen sau stabilirea unuia nou.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2016