Paslaugos - 287585-2015

Pateikti glaustą rodinį

15/08/2015    S157

Belgija-Briuselis: 15.CAT.OP.063 Galimybių studija dėl nepavojingų pajėgumų

2015/S 157-287585

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos gynybos agentūra
Adresas: rue des Drapiers 17–23
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1050
Šalis: Belgija
Kam: Sutarčių skyrius
El. paštas: procurement@eda.europa.eu
Faksas: +32 25042975

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eda.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1003

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
15.CAT.OP.063 Galimybių studija dėl nepavojingų pajėgumų.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 8: Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: vykdymo vieta: rangovo patalpos.
Pristatymo vieta: Europos gynybos agentūros patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Sutarties tikslas – pristatyti galimybių studiją, apibrėžiančią nepavojingų pajėgumų, skirtų ES vadovaujamoms operacijoms / misijoms tiek sausumoje, tiek jūroje bendrai saugumo ir gynybos politikai, pagrindinius pajėgumus. Studijoje turi būti išryškinti reikalaujami standartinio vieneto pajėgumai, atsižvelgiant į organizavimą ir įrangą, pagrįstą esama informacija iš Europos gynybos agentūros ir kitų organizacijų. Tyrime taip pat turi būti pateiktos gairės (trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės), ypač dėl mūšio ir taktinio naudojimo mokymų ir vertinimo. Be to, tikimasi, kad tyrimo rezultatai bus gairės dėl tolesnio bendrojo pobūdžio pajėgumų ugdymo.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73000000 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos, 73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 80 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 10 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Prašome žiūrėti pirkimo dokumentus, kurie yra pateikti „E-tendering“ tinklavietėje https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1003

III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Prašome žiūrėti pirkimo dokumentus, kurie yra pateikti „E-tendering“ tinklavietėje https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1003

III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: prašome žiūrėti pirkimo dokumentus, kurie yra pateikti „E-tendering“ tinklavietėje https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1003

III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: prašome žiūrėti pirkimo dokumentus, kurie yra pateikti „E-tendering“ tinklavietėje https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1003

III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

Prašome žiūrėti pirkimo dokumentus, kurie yra pateikti „E-tendering“ tinklavietėje https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1003

III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
15.CAT.OP.063.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
2.10.2015 - 17:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
Kita: pasiūlymai turi būti rengiami viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų. Sutartis (ir jos darbai) bus vykdomi anglų kalba. Konkurso dalyviai kviečiami pateikti savo techninių pasiūlymų anglų kalba kopijas.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 5.10.2015 - 11:00

Vieta:

EGA patalpos, rue des Drapiers 17–23, Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti įgaliotas kiekvieno konkurso dalyvio atstovas. Bendrovės, pageidaujančios dalyvauti, turi pranešti apie savo ketinimą el. paštu procurement@eda.europa.eu bent prieš 48 valandas. Šį pranešimą turi pasirašyti įgaliotas konkurso dalyvio atstovas ir nurodyti vardą bei pavardę asmens, kuris konkurso dalyvio vardu dalyvaus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimo dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1 dalyje nurodytai institucijai.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
5.8.2015