Tjenesteydelser - 288011-2019

20/06/2019    S117    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-Hillerød: Tjenester på miljøområdet

2019/S 117-288011

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 097-234695)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anita Ballisager
Telefon: +45 38665000
E-mail: anita.ballisager@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Prøvetagning på driftsanlæg og moniteringslokaliteter

Sagsnr.: 19015230
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter overordnet totalrådgivning og bistand til: Udtagning af vandprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af vandprøver fra udpegede moniteringslokaliteter. Udtagning af luftprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af luftprøver på udpegede moniteringslokaliteter. Pejling af boringer. Indlevering af vand- og luftprøver til analyse på et af Region Hovedstaden anvist laboratorium. Håndtering og kvalitetssikring af felt- og analysedata. Gennemgang af resultaterne fra prøvetagning og tilbagemelding til regionen, hvis der er overskridelser på udledningstilladelserne eller overskridelser af aktionsværdier for luft og/eller vand samt ved gennemslag på kulfiltre. Afrapportering af moniteringsresultater fra moniteringslokaliteterne (moniteringsnotat).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 097-234695

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
Delkontraktnr.: 1
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 22/07/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.6
Delkontraktnr.: 1
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 08/02/2020
Læses:
Dato: 24/03/2020
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: