Supplies - 28810-2022

19/01/2022    S13

Poland-Jaworzno: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 013-028810

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
Postal address: ul.św.Wojciecha 34
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Jakus
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Telephone: +48 323186014
Fax: +48 323186048
Internet address(es):
Main address: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa paliw płynnych – olej napędowy, benzyna Pb 95 na 2022 rok”

Reference number: ZZP/ZU/D/60/2021
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych – olej napędowy, benzyna Pb 95 na 2022 rok”

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 417 452.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Jaworzno

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych – olej napędowy, benzyna Pb 95 na 2022 rok”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, oraz umową, której wzór będzie zawarty w II części SWZ.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Kryterium CENY - waga / Weighting: 25%
Cost criterion - Name: Kryterium UPUST - waga / Weighting: 50%
Cost criterion - Name: Kryterium ILOŚĆ STACJI W MIEJSCOWOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO - waga / Weighting: 25%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 209-546460
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZZP/ZU/D/60/2021
Title:

„Dostawa paliw płynnych – olej napędowy, benzyna Pb 95 na 2022 rok”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Chemików 7
Town: Płock
NUTS code: PL7 Makroregion centralny
Postal code: 09-411
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 417 452.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: Poland
Internet address: www.wodociagi.jaworzno.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022