Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Építési beruházás - 288299-2018

04/07/2018    S126    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Gázvezetékek építése

2018/S 126-288299

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász István
E-mail: juhasz.istvan@nkm.energy
Telefon: +36 14322011
Fax: +36 14771236

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nemzetikozmuvek.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nemzetikozmuvek.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák – keretmegállapodás

II.1.2)Fő CPV-kód
45231220
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák – keretmegállapodás

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 4 400 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231220
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található gázhálózat, a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában az alábbiak szerint:

Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki települések.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák az alábbiak szerint:

1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazóelosztó vezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (csőszerelés és hegesztés) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő általszolgáltatott tervdokumentáció szerint.

2. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú acél anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi és felépítményi munkáinak elvégzése, valamint a vezetékek korrózió elleni aktívvédelmének létesítéséhez szükséges alépítményi és felépítményi (nyomvonalas kábelfektetés, korrózióvédelmiberendezések rekonstrukciója, mérése, beszabályozása) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

3. Meglévő acél- és öntöttvas anyagú, különböző átmérőjű és nyomásfokozatú gázelosztó vezetékek különbözőátmérőjű (DN63 - DN400) PE anyagú cső behúzásával történő rekonstrukciójához szükséges alépítményi és felépítményi munkáinak a leágazó elosztóvezetékek kiváltásával történő elvégzése tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

4. csőbélelés

Csővezetékek üzembiztonságot veszélyeztető szakaszainak helyreállítása, meglévő csővezeték szakaszoknyomásfokozása és így a szállított mennyiség volumenének növelése és acélvezetékek korrózió ellenivédelmének biztosítása érdekében végzett csőbéleléses munkák elvégzése tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

Tervezett mennyiségek a keretmegállapodás teljes időtartama alatt:

— 40 000 folyóméter (fm) gázelosztó vezeték építés (rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák),amelyből kb. 13 300 fm DN 300 vagy annál nagyobb átmérőjű gázvezeték,

— 4 db csőbéleléssel megvalósuló gázvezeték építési munka,

— 35 db gázvezeték építésre, vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyes és kiviteli terv készítése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiséget tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő a keretmegállapodás során eltérhet.

A keretmegállapodás keretösszege nettó 4 400 000 000 Ft

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3. M/2.1 alpont igazolására bemutatott szakemberek összesített tapasztalata (fm) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő), / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.13. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő), / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.14. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő), / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Többlet földmunkások száma / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Naprakész online nyilvántartás vezetése / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 64
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 011-021605
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VABEKO Kft.
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Kft.
Postai cím: Budafoki út 72–74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

MEVAG Konzorcium

Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) Adószáma: 12671003-2-07.

VABEKO Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.) Adószáma: 10484830-2-14. közös ajánlattevők

Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.) Adószáma: 13961149-2-44

SADE-Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72–74.)

Adószáma: 11097875-2-44.

MEVAG Konzorcium:

— alépítmény, burkolat bontás, földmunka, dúcolás, burkolathelyreállítás, ideiglenes létesítmények részben

— korrózióvédelem alépítményi munkái részben

— gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái részben

— felépítmény, PE csövek, PE idomok, acélcsövek acélidomok, acélkarimák, karimás kötések, teletárcsák, elzáró szerelvények, ö.v. aknák, védőcső, szaglócső, nyomvonaljelző, távtartók, csővéglezárások, szigetelő közdarab, fali átvezetés, kiszigetelés, acél védőcső sajtolása, passzív korrózióvédő szigetelések, nyomáspróba részben

— aktív korrózióvédelem részben

— felépítmény, ideiglenes vezetékek építése-bontása, csővezeték bontás részben

— tervezési feladatok részben

— PE hegesztés

— acélhegesztés

— műszaki vezetés

— földmunka

— burkolat bontás, helyreállítás

SADE- Magyarország Kft.

— fölmunka egy része

— fuvarozás egy része

— daruzási feladatok egy része

— vízszintes irányított fúrás egy része

— MV-GO felelős műszaki vezetés

— acél, vagy PE anyagú, közművesített környezetben megvalósuló gázvezeték építésének vagy rekonstrukciójának engedélyes és kiviteli terv készítésének egy része

— acél hegesztési feladatok egy része

— PE hegesztési feladatok egy része

— acél hegesztés irányító, illetve felelősi tevékenység ellátása

— közműkiváltás

— helyreállítási, tereprendezési munkák

— víztelenítés

— dúcolás

— minőségvizsgálatok

— gázszerelési feladatok egy része

Colas Alterra Zrt.

— tervezés, engedélyezés, tervezői művezetés

— előkészítő munkák egyes részfeladatai (szakfelügyeletek, állapotfelvétel, stb)

— őrzés, vagyonvédelem

— felvonulási munkák egyes részfeladatai

— burkolathelyreállítás, -építés egyes részfeladatai

— forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai

— esetleges közműkiváltások

— keresztezések, sajtolási munkák egyes részfeladatai

— vezetéképítési részfeladatok fúrással

— veszélyes hulladékkezelés, hulladékszállítás

— földmunkák egyes részfeladatai

— bontási munkák

— minőségvizsgálatok, laborvizsgálatok

— dúcolási munkák egyes részfeladatai

— víztelenítési munkák egyes részfeladatai

— hegesztési részfeladatok ellátása

— gázvezeték felépítmény építés egyes részfeladatai

— felelős műszaki vezetői részfeladatok ellátása

— korrózióvédelem egyes részfeladatai

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszeezési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/07/2018