Supplies - 288349-2018

04/07/2018    S126

Poland-Katowice: Natural sand

2018/S 126-288349

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 119-271635)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327572089
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa piasku podsadzkowego kl. I dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018–2019 (nr grupy asortymentowej 142-3)

Reference number: 701801480
II.1.2)Main CPV code
14211100 Natural sand
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę piasku podsadzkowego kl. I w latach 2018–2019 w szacunkowej ilości 75 320,0 m3 (w tym transportem kolejowym 10 000,0 m3, transportem samochodowym 65 320,0 m3)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/07/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 119-271635

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 06/07/2018
Local time: 09:45
Read:
Date: 09/07/2018
Local time: 11:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 06/07/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 09/07/2018
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: