Lavori - 288376-2017

25/07/2017    S140    - - Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Repubblica ceca-Praga: Ferrovie interurbane

2017/S 140-288376

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 095-187363)

Legal Basis:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha 1-Nové Město
110 00
Cechia
Persona di contatto: Ing. Martin Kosmál
Tel.: +420 972244865
E-mail: kosmal@szdc.cz
Codice NUTS: CZ010

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.szdc.cz

Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.szdc.cz

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace trati Sudoměřice – Votice.

Numero di riferimento: 17060/2017-SŽDC-SSZ-VZ
II.1.2)Codice CPV principale
45234110
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2017
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 095-187363

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
anziché:
Data: 01/08/2017
Ora locale: 9:00
leggi:
Data: 15/08/2017
Ora locale: 9:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Podmínky pro otevírání obálek
anziché:
Data: 01/08/2017
Ora locale: 9:15
leggi:
Data: 15/08/2017
Ora locale: 9:15
VII.2)Altre informazioni complementari: