Supplies - 288551-2022

30/05/2022    S103

Lithuania-Kaunas: Diagnostic agents

2022/S 103-288551

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
National registration number: 135163499
Postal address: Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 50161
Country: Lithuania
Contact person: Monika Strakšė
E-mail: monika.strakse@kaunoklinikos.lt
Telephone: +370 37787360
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoklinikos.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=641086
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=641086&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Radiofarmaciniai preparatai naudojami branduolinės medicinos skyriuje

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Radiofarmaciniai preparatai naudojami branduolinės medicinos skyriuje

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Žmogaus albumino koloido dalelės žymėjimui radiotechneciu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Žmogaus albumino koloido dalelės žymėjimui radiotechneciu, orientacinis kiekis - 228 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 kartą, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stabilizuotas HmPAO žymėjimui radiotechneciu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Stabilizuotas HmPAO žymėjimui radiotechneciu, orientacinis kiekis - 50 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 kartą, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

DMSA žymėjimui radiotechneciu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

DMSA žymėjimui radiotechneciu, orientacinis kiekis - orientacinis kiekis - 12 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 kartą, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Somatostatino analogas žymėjimui radiotechneciu

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

II.2.4)Description of the procurement:

Somatostatino analogas žymėjimui radiotechneciu, orientacinis kiekis- 50 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 kartą, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

2. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą vaistams, turi turėti licenciją užsiimti farmacine veikla. Jei tiekėjas registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo reikalaujama pateikti aktualią internetinę nuorodą į famacinės veiklos licenciją. Informaciją apie išduotas licencijas Lietuvos Respublikoje registruotiems tiekėjams, skelbiamą VVKT tinklalapyje, tikrina perkančioji organizacija pagal tiekėjo pateiktą nuorodą. Kitos valstybės tiekėjas, teikiantis pasiūlymą vaistams, turi pateikti licenciją ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę užsiimti farmacine veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 30 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

2. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per 10 darbo dienų terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2022
Local time: 10:45
Place:

LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Eivenių g. 2, Kaunas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Mokėjimo sąlygos:

1. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

3.Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/05/2022