Servizzi - 288649-2019

21/06/2019    S118

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Studju għall-Valutazzjoni tal-Impatt dwar il-Lista ta' Settijiet ta' Dejta ta' Valur Għoli li jridu jkunu Disponibbli mill-Istati Membri taħt id-Direttiva PSI — SMART 2019/0025

2019/S 118-288649

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Data, Unit G1: Data Policy and Innovation
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2557
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju għall-Valutazzjoni tal-Impatt dwar il-Lista ta' Settijiet ta' Dejta ta' Valur Għoli li jridu jkunu Disponibbli mill-Istati Membri taħt id-Direttiva PSI — SMART 2019/0025

Numru ta' referenza: SMART 2019/0025
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79311410 Valutazzjoni ta' l-impatt ekonomiku
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Ir-riformulazzjoni tad-direttiva dwar l-informazzjoni tas-settur pubbliku tipprevedi l-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jiddefinixxi lista ta' settijiet ta' dejta ta' valur għoli (HVDs) tal-korpi tas-settur pubbliku u l-intrapriżi pubbliċi, u l-kundizzjonijiet ta' użu mill-ġdid tagħhom fl-UE kollha. Dawn is-settijiet ta' dejta għandhom ikunu disponibbli għall-użu mill-ġdid mingħajr ħlas, permezz ta' interfaċċi ta' programmar tal-applikazzjoni, f'format li jinqara mill-magni, u jekk possibbli bħala download sħiħa.

L-istudju se jappoġġja l-valutazzjoni tal-impatt taħt l-att ta' implimentazzjoni. Il-kuntrattur se:

1) Jidentifika, f'kull Stat Membru, settijiet ta' dejta speċifiċi li għandhom jinsabu fil-lista tal-HVDs;

2) Janalizza l-impatti possibbli li l-HVDs isiru disponibbli għall-użu mill-ġdid mingħajr ħlas fuq il-korpi tas-settur pubbliku u l-intrapriżi pubbliċi u s-swieq li jaħdmu fihom;

3) Jidentifika u jikkwantifika l-benefiċċji, l-impatti u l-potenzjal soċjoekonomiċi għal applikazzjonijiet tas-settijiet ta' dejta identifikati fl-AI;

4) Jgħin fl-organizzazzjoni u l-analiżi tar-riżultati ta' seduta pubblika u konsultazzjoni pubblika dwar l-HVDs.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79300000 Riċerka tas-suq u ekonomika; stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika u statistika
79310000 Servizzi ta' riċerka tas-suq
79314000 Studju dwar l-affidabbiltà
79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
79312000 Servizzi tal-prova tas-suq
72222000 Servizzi tas-sistemi ta' l-informatika jew ta' reviżjoni u ppjanar strateġiku tat-teknoloġija
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
79210000 Servizzi tal-kontijiet u l-awditjar
79311300 Servizzi ta' l-analiżi ta' l-istħarriġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 9
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 30/08/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 02/09/2019
Ħin lokali: 14:00
Post:

Commission building BU25, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14/06/2019