Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 288870-2019

21/06/2019    S118

Magyarország-Szolnok: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2019/S 118-288870

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Telefon: +36 56503810
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szolnok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tiszaligeti fürdőfejlesztés II. Szolnok

Hivatkozási szám: EKR000947992018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolnok, Liget Termálstrand és Élményfürdő fejlesztése:

Tervezés, tervezői művezetés, kivitelezési és belsőépítészeti tervezési munkái a Modern Városok Program keretében.

II. eljárás.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 974 890 369.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Liget Termálstrand és Élményfürdő 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 8, Hrsz: 9725/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés, tervezői művezetés és belsőépítészeti tervezési feladatok elvégzése a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Úszómedence, Kültéri családi medence, Kültéri csúszdamedence, Kültéri ülőmedence, Élménymedence, Családi medence, Csúszdamedence, Ülőmedence, Súlyfürdő medence, Tornamedence, Ugrómedence, Merülő medence, Szökőkút, Kültéri ülőmedencék. Telek területe: 57 543 nm. Épület hasznos területe: pincék: 2119.51 nm, Fürdőépület: 5824.47 nm, Nyári bejárat és kerti épület 738.54 nm. Aula, öltözők, öltöző blokkok, szaunablokk, étterem.

— építendő/felújítandó medencék méretei a műszaki leírásban megadott részletes adatok alapján,

— monolit vasbeton medencetest építési munkálatok,

— medencetest hidegburkolása,

— 90 fm vízicsúszda.

A vízjogi létesítési eng. szerint a medencék méretei:

Kültéri medencék össz nm: 625+145+106+94=970 m2.

Beltéri medencék nm: 141+305+170+48+95+10+24+50+5,7=848,7 m2 (Összesen: 1818,7 m2).

A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.

Indokolás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére és a Kbt. 62. § (4) bekezdésére tekintettel:

„Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő, érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye különös tekintettel a beruházási elemek összetettségére. A beruházás egy területen azonos időben valósul meg, így több kivitelező egyidejű tevékenysége hátráltatná a beruházást a tevékenységek folyamatos egyeztetésének kényszere miatt, így munkaszervezési oldalról indokolatlan a részekre bontás. A kivitelezés eredményeként egy egységes összképű strand/fürdő valósul meg, így a műszaki tartalom egységességének igénye miatt indokolatlan a részekre bontás.”

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. szempont: Jótállás (minimum 24 hónap maximum 60 hónap vállalása) / Súlyszám: 28
Minőségi kritérium - Név: 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés vonatkozásában / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi beruházást a 1543/2018. (X.30.) Korm.rendeletből, az abban foglalt forrás-biztosítás ütemezés figyelembevételével kívánja megvalósítani. Ezt a feladatok pénzügyi ütemterv-készítése és a számlázás ütemezésénél kérjük figyelembe venni.

Felhívjuk a figyelmet az áfa visszaigénylés miatti korlátozásra: szept.30-dec.31-ig tartó számlák nem befogadására.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 240-547311
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tiszaligeti fürdőfejlesztés II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 974 890 369.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: Modinvest Építőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Kft. (Cím: 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 39., Adószám:10381603-2-03) és SWIETELSKY Építő Kft. (Cím:1016 Budapest, Mészáros u. 13., Adószám: 10572795-2-41) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2019