Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 289060-2017

26/07/2017    S141

Belgium-Brüsszel: EGNOS nagy pontosságú szolgáltatásra irányuló elemzés

2017/S 141-289060

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Postai cím: avenue d'Auderghem 45
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2515
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai Bizottság, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EGNOS nagy pontosságú szolgáltatásra irányuló elemzés.

Hivatkozási szám: 632/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés alapján elemezni kell, hogy a potenciális felhasználók milyen mértékben tartanak igényt nagy pontosságú szolgáltatásokra az EGNOS hozzáadott érték (EGNOS RIMS adatok, elérhető hasznos terhelés az E5b frekvencián az EGNOS GEO-n való sugárzáshoz stb.) tekintetében, annak meghatározása céljából, hogy mely feltétel teljesülése esetén lenne kedvező a nagy pontosságú szolgáltatások 2020–2035 közötti megvalósítása. Az elemzésnek a felhasználók követelményeinek azonosítására és szolgáltatásnyújtás elemzésére kell fókuszálnia, és nem kell értékelnie a szolgáltatás rendszerszintű műszaki megvalósításának módját.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38112100 Globális navigációs és helyzetmeghatározó rendszerek (GPS vagy egyenértékű)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő helyszíne vagy a pályázati dokumentációban megjelölt más helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés szerinti fő feladatok a következők:

1) az európai és a külföldi versenykörnyezet elemzése, áttekintés arról, hogy az egyes felhasználói területeken (pl. vasút, tengerészet, felmérések, mezőgazdaság) mely vállalatok/szolgáltatók kínálnak már nagy pontosságú megoldásokat;

2) felhasználói területenként a nagy pontosságú szolgáltatásokra irányuló felhasználói igények és az igényelt szolgáltatási teljesítmény azonosítása. A nyertes ajánlattevőnek elemeznie kell azt is, hogy a felhasználók potenciálisan mennyire igénylik az integritást, mint az olyan kritikus alkalmazások megkülönböztető szolgáltatási jellemzőjét, amely alkalmazások a felhasználók helyzetének becslésekor a potenciális hibák időben történő feltárását igénylik;

3) a nagy pontosságú szolgáltatásokkal szembeni legkritikusabb felhasználói követelmények meghatározása és az érintett területek szakértői csoportjaival való hitelesíttetése;

4) a nagy pontosságú szolgáltatás potenciális teljesítési tervének elemzése, akár EGNOS szolgáltató, akár külön megbízott szolgáltatók végzik a szolgáltatásnyújtást – és a fő szolgáltatási követelmények meghatározása. Az átviteli eszköz műszaki terve a szóban forgó szerződésnek nem része;

5) az EGNOS nagy pontosságú szolgáltatás operatív bevezetése konkrét végrehajtási lépéseinek és időbeli ütemezésének meghatározása;

6) a nagy pontosságú szolgáltatás költség-haszon elemzése a felhasználók és a szolgáltatók szempontjából.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ez a művelet az EU Horizont 2020 (H2020) kutatási és fejlesztési keretprogramjának részeként valósul meg.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/10/2017
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 8 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/10/2017
Helyi idő: 14:00
Hely:

Európai Bizottság, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Financial Management of Space Programmes (02).

Iroda címe: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy meghatalmazott képviselője lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu e-mail címre. A fenti értesítést alá kell írnia az ajánlattevő meghatalmazott tisztviselőjének, és meg kell adnia annak a személynek a nevét, aki részt vesz a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet, mivel a vonatkozó információt a pályázati felhívólevél tartalmazza.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2017