Supplies - 289511-2018

05/07/2018    S127    Supplies - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Slovakia-Košice: Isotopic reagents

2018/S 127-289511

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
National registration number: 35562340
Postal address: Rastislavova 43
Town: Košice-mestská časť Juh
NUTS code: SK042
Postal code: 042 53
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Michaela Pitoňáková
E-mail: pitonakova@inmm.sk
Telephone: +421 556118333
Fax: +421 556118309

Internet address(es):

Main address: http://www.inmm.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124

I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Xofigo

Reference number: 2/2018
II.1.2)Main CPV code
33696400
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom obstarávania je dodávka humánneho lieku Xofigo 1000 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek. inj. skl.) s obsahom 223Ra. Xofigo sa indikuje na liečbu dospelých pacientov s pokročilou rakovinou prostaty s prítomnosťou symptomatických kostných metastáz, bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Xofigo je terapeutické rádiofarmakum vyžarujúce alfa častice. Účinná látka: Chlorid radnatý (223Ra).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 366 485.76 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042
NUTS code: SK032
Main site or place of performance:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Košice, Rastislavova 43, Košice

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka humánneho lieku Xofigo 1000 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek. inj. skl.) s obsahom 223Ra v predpokladanom množstve 704 ks na obdobie 48 mesiacov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Verejný obstarávateľ realizuje liečbu pacientov s pokročilou rakovinou prostaty prostredníctvom humánneho lieku Xofigo, ktorého jediným výrobcom je spoločnosť Bayer AS, Oslo, Nórsko. Držiteľom rozhodnutia o registrácii daného lieku je spoločnosť Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Nemecko, registračné číslo EU/1/13/873, dátum prvej registrácie 13.11.2013. Tieto skutočnosti vyplývajú z prehlásenia spoločnosti Bayer Pharma AG, sídlom 13342 Berlín, Nemecko, ako aj z vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie č. K(2013)8087 zo dňa 13.11.2013, ktorým sa udeľuje povolenie na uvedenie lieku "Xofigo - Chlorid radnatý RA 223" na použitie v humánnej medicíne na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, pričom toto rozhodnutie v zmysle čl. 5 rozhodnutia je adresované spoločnosti Bayer Pharma AG, sídlom 13342 Berlín, Nemecko.

Na základe platného čestného prehlásenia spoločnosti Bayer, spol. s r. o., sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava zo dňa 24.4.2018, je zrejmé, že spoločnosť Bayer, spol. s r.o., je na území Slovenskej republiky výhradným zástupcom spoločnosti Bayer AG, Nemecko- držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku Xofigo.

Na základe uvedeného verejnému obstarávateľovi môže požadovanú dodávku humánneho lieku Xofigo, z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv, poskytnúť len určitý dodávateľ, a to spoločnosť Bayer, spol. s r.o., ktorej boli udelené výhradné práva na predaj zmluvných produktov v Slovenskej republike a je oprávnená dodávať predmet zákazky na území SR, a preto predmet zákazky objektívne nemôže poskytnúť iný hospodársky subjekt.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva bez potreby výhradnosti konkrétneho dodávateľa alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania a verejný obstarávateľ vzniknutú situáciu nezapríčinil sám svojím konaním. Dôvod nedostatku alternatívnych riešení vyplýva z ochrany vyššie uvedených výhradných práv spoločnosti Bayer.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je splnená podmienka pre použitie priameho rokovacieho konania v súlade s § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie spoločnosť Bayer, spol. s r.o. z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv, pretože požadovaný liek Xofigo môže na území Slovenskej republiky dodať a poskytnúť len tento jediný dodávateľ.

IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1.
Title:

Xofigo

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
28/06/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Bayer, spol. s r.o.
National registration number: 35759143
Postal address: Karadžičova 2
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010
Postal code: 811 09
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 3 366 485.76 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 3 366 485.76 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2018