Tjänster - 289682-2019

21/06/2019    S118

Sverige-Jönköping: Resebyråtjänster och liknande tjänster

2019/S 118-289682

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens Jordbruksverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4151
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 551 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Kjell Axelsson
E-post: kjell.axelsson@jordbruksverket.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sjv.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afujgkomgf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afujgkomgf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Resebyrå

Referensnummer: 2.3.11-04492/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63510000 Resebyråtjänster och liknande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattning

Antal transaktioner för 2018Flyg inrikes: 1 090 st.Flyg norden: 86 st.Flyg Europa: 809 st. Flyg övriga världen: 9 st.Tåg: 11 811 st. Hotellbokningar: 1 704 st. Marktransport (bil, taxi, båt): 2 593 st. Gruppbokningar (i vissa fall enbart en buss): 25 st.Uppgiften om volym är bara en vägledning och kan därför komma att variera under avtalstiden.

Jordbruksverket har flera Dinerskonton. Ett fåtal resor hanteras utanför vår vanliga rutin och har ett eget Dinerskonto. Följesedlar ska i dessa fall inte skickas till Tur&Retur.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63515000 Resetjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Antal transaktioner för 2018Flyg inrikes: 1 090 st.Flyg norden: 86 st.Flyg Europa: 809 st. Flyg övriga världen: 9 st.Tåg: 11 811 st. Hotellbokningar: 1 704 st. Marktransport (bil, taxi, båt): 2 593 st. Gruppbokningar (i vissa fall enbart en buss): 25 st. Uppgiften om volym är bara en vägledning och kan därför komma att variera under avtalstiden.

Jordbruksverket har flera Dinerskonton. Ett fåtal resor hanteras utanför vår vanliga rutin och har ett eget Dinerskonto. Följesedlar ska i dessa fall inte skickas till Tur&Retur.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/06/2019