Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 289943-2021

09/06/2021    S110

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2021/S 110-289943

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1503388-4
Postiosoite: Lintulahdenkatu 5 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Emmi Sihvonen
Sähköpostiosoite: emmi.sihvonen@senaatti.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.senaatti.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Koy Espoon Tietotie 1
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2851129-1
Postiosoite: PL 12600
Postitoimipaikka: Aalto
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-00076
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kari Talvitie
Sähköpostiosoite: kari.a.talvitie@aalto.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.aalto.fi/fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Kilpailuun sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=3189
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3117590-3
Postiosoite: Linnoitustie 6 D
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-02600
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Santeri Nuotio
Sähköpostiosoite: santeri.nuotio@sitowise.com
Puhelin: +358 400783123
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.sitowise.com/fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=3189
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Otaniemen Tietokorttelit, Biologin ja Meritekniikan alueiden arkkitehtuurikutsukilpailu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71230000 Arkkitehtikilpailun järjestäminen
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarkemmat tiedot on esitetty kilpailuohjelmassa.

Senaatti-kiinteistöt ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy järjestävät kaksivaiheisen arkkitehtuurikutsukilpailun Espoon Otaniemen keskuksessa sijaitsevan Biologin ja Meritekniikan aluekokonaisuuden suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteis­työssä Espoon kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa arkkitehti­liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailun tavoitteena on valita alueen jatkosuunnittelun ja asemakaavan lähtökohtana käytettävä suunnitelma ja suunnittelijaryhmä.

Tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueiden maankäytön kehittäminen uusiin käyttötarkoituksiin ja osaksi Otaniemen täydentyvää kaupunkirakennetta. Suunniteltavan uuden maankäytön tulee tukea Otaniemen keskuksen kehitystä elävänä ja monipuolisena kaupunginosana ja ottaa huomioon alueen luonto­arvot ja liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Kilpailulla tavoitellaan kokonaisratkaisua, jossa alueelle osoitetaan asumista, opetus- ja tutkimustilaa, toimisto- ja liiketilaa sekä tarvittavat pysäköinti- ja liikenneratkaisut. Kilpailun tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen, toteuttamis­kelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta alueen asemakaavoitusta ja kehittämistä voidaan ohjata. Tarkoituksena on, että voittanutta kilpailuehdotusta kehitetään kilpailun jälkeen asemakaavamuutosten viitesuunnitelmaksi kilpailuehdotuksen laatineen työryhmän kanssa maanomistajien ja Espoon kaupungin ohjauksessa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti:

Työryhmässä tulee olla nimettynä jäsenenä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut arkkitehti, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut maisema-arkkitehti sekä korkeakoulututkinnon suorittanut liikennesuunnittelija.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 5
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen kelpoisuusvaatimukset ja osallistujien valinta on esitetty kilpailuohjelmassa. Vaatimusten täyttymistä varten esitettävät asiakirjat on selostettu kilpailuohjelmassa. Kilpailuun valitaan viisi (5) suunnitteluryhmää. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden työryhmien kesken suoritetaan arvonta. Arvottujen työryhmien kelpoisuusvaatimusten täyttyminen tarkistetaan arvonnan jälkeen. Kilpailun järjestäjät tarkistavat kelpoisuusvaatimusten täyttymisen kilpailijaehdokkaiden ilmoittautumisasiakirjoissa esiin tuomien tietojen perusteella. Mikäli yksi (1) tai useampi työryhmä ei täytä kelpoisuusvaatimuksia tai he peruuttavat osallistumisensa, valitaan tilalle varasijalle arvottu työryhmä tai -ryhmät. Kilpailuun valittujen työryhmien yhteyshenkilöille lähetetään tieto valinnasta sähköpostitse.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/08/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:

Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn ensimmäisen ja toisen vaiheen kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksetaan palkkiona 50 000 EUR (+ alv 24 %). Palkkio on veronalaista tuloa.

Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 10 % tuomaristoon kuuluvan asiantuntijajäsenen palkkiota ja muita kuluja varten.

IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/06/2021