Tjänster - 289947-2019

21/06/2019    S118

Sverige-Stockholm: Arkitekttjänster

2019/S 118-289947

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Aktiebolaget Familjebostäder
Nationellt registreringsnummer: 556035-0067
Postadress: Box 92100
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 120 07
Land: Sverige
Kontaktperson: George Bcheri
E-post: george.bcheri@familjebostader.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.familjebostader.com
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpdvlsyxw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpdvlsyxw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Arkitekter Nybyggnad 2019

Referensnummer: DNR FB 2019/778-2.3.3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71200000 Arkitekttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Familjebostäder upphandlar arkitekter för nybyggnation.

Familjebostäder har uppdraget av sin ägare Stadshus AB att nå en nybyggnationstakt på 600-800 lägenheter/år de närmaste åren. Bolaget har ansvar för markförvärv, detaljplanearbete, projektering samt produktion. Nyproduktionen omfattar såväl mindre kompletteringsbebyggelse som hela kvarter i nya stadsdelar inom Stockholms Stad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71210000 Arkitektoniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Familjebostäder upphandlar arkitekter för nybyggnation.

Familjebostäder har uppdraget av sin ägare Stadshus AB att nå en nybyggnationstakt på 600-800 lägenheter/år de närmaste åren. Bolaget har ansvar för markförvärv, detaljplanearbete, projektering samt produktion. Nyproduktionen omfattar såväl mindre kompletteringsbebyggelse som hela kvarter i nya stadsdelar inom Stockholms Stad.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/11/2019
Slut: 31/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/02/2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019