Prekės - 29018-2021

20/01/2021    S13

Kroatija-Zagrebas: Elektros variklių ir generatorių dalys

2021/S 013-029018

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: HEP – Proizvodnja d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 09518585079
Adresas: Ulica grada Vukovara 37
Miestas: Zagreb
NUTS kodas: HR HRVATSKA
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
Asmuo ryšiams: Ines Krajc
El. paštas: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefonas: +385 16322103
Faksas: +385 16321564
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://nabava.hep.hr/
Pirkėjo profilio adresas: http://nabava.hep.hr/
I.6)Pagrindinė veikla
Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zamjena polova i sustava rashlade generatora

Nuorodos numeris: 27-V-53/20
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31161000 Elektros variklių ir generatorių dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zamjena polova i sustava rashlade generatora.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 19 499 498.00 HRK
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
31161000 Elektros variklių ir generatorių dalys
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR HRVATSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

HE Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 7, HR-20000 Dubrovnik, GHE Zakučac, Zakučac 28, HR-21310 Omiš.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zamjena polova i sustava rashlade generatora.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Jamstveni rok / Lyginamasis svoris: 10 %, 10 bodova
Kaina - Lyginamasis svoris: 90 %, 90 bodova
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 173-419011
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Zamjena polova i sustava rashlade generatora

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
21/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Končar-generatori i motori d.d.
Nacionalinis registracijos Nr.: 62216735860
Adresas: Fallerovo šetalište 22
Miestas: Zagreb
NUTS kodas: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
El. paštas: gim@koncar-gim.hr
Telefonas: +385 13667499
Faksas: +385 13666564
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 19 500 000.00 HRK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 19 499 498.00 HRK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresas: Koturaška cesta 43/IV
Miestas: Zagreb
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
El. paštas: dkom@dkom.hr
Telefonas: +385 14559930
Faksas: +385 14559933
Interneto adresas: www.dkom.hr
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021