Építési beruházás - 2902-2020

06/01/2020    S3

Magyarország-Szeged: Építési munkák

2020/S 003-002902

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Sándor
E-mail: palyazat@szeged-csanad.hu
Telefon: +36 62420932
Fax: +36 62420932155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szeged-csanad.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a "Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a "Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2–4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljes körű magvalósításával összefüggő további területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1 216,84 m2

I. emelet: 929,48 m2

II. emelet: 688,16 m2

III. emelet: 192,03 m2

Kiszolgáló épület összes: 3 026.51 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1 038,57 m2

Stadion mindösszesen: 4 065,08 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 2 db akadálymentes 630 kg/ 8 fő

2 db teherlift 1 000 kg

Vendégek + sajtó létszáma: 8136 fő

Biztonsági személyzet: 40 fő

A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8176 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a keleti és nyugati lelátó 21,50 m fesztávolságú, az északi és a déli lelátó 14,50 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1 884,04 m2

I. em: 539,11 m2

II. em: 408,70 m2

Összesen: 2 789,31 m2

Nézők létszáma: 78 fix + 304 mobil = 384 fő

Építménymagasság: 11,39 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület állagmegóvása

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 514,13 m2

Földszint: 568,03 m2

Emelet: 529,42 m2

Emelet: 529,42 m2

Tetőtér: 136,04 m2

Összesen: 2 277,04 m2

D ütem: Meglévő Porta épület alapfelújítása

Pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka nem építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 155,27 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 127,84 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala, így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV - os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecom - os optikai kábel és MOL - os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alakalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút (Dorozsmai út) 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+ Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105 x 68 m

Élőfűvel borított terület:110 x 70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 17
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 190-388383

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 399 947 790.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés I. számú módosítása: 16.7.2018 napján került aláírásra.

A szerződés II. számú módosítása: 10.1.2019 napján került aláírásra.

A szerződés III. számú módosítása: 15.7.2019 napján került aláírásra.

A szerződés IV. számú - jelen hirdetménnyel közzétett - módosítása: 19.11.2019 napján került aláírásra.

A hirdetmény V.2.4) pontjában rögzített érték az az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati árat tartalmazza. A teljes, opcionális mennyiséget is magában foglaló eredeti szerződéses érték 11 928 611 642 Ft.

Az VII.2.2. pont kiegészítése:

A Szeged Ifjúsági Centrum területén létesített termálkút a fúrás közben végzett geológiai vizsgálatok eredményeképpen - előre nem látható műszaki és gazdasági okokra tekintettel - optimalizált műszaki kialakítással valósult meg. A kút egyes paraméterei eltérnek a Vállalkozási szerződés 2. számú módosításának 4. sz mellékletében szereplő adatoktól.

A műszaki tartalmi változások a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletében kerültek rögzítésre.

A létesítmény hőigényéhez nagyobb vízkivétel szükséges, ezzel együtt nagyobb mennyiségű elfolyó víz elhelyezését szükséges biztosítani. Az eredeti koncepció szerinti vízelhelyezés mellett a befogadói díj a többlet mennyiség miatt olyan mértékben növelné az üzemeltetési költséget, hogy a beruházás a jelen koncepció szerinti vízelhelyezéssel nem térülne meg.

Megrendelő az üzemeltetési költségek mérséklése érdekében olcsóbb, alternatív vízelhelyezési lehetőséget keres. A termálvíz elvezetésére, befogadására vonatkozóan szerződéses megállapodást szándékozik kötni 31.1.2020 napjáig egy arra jogosult üzemeltetővel/szolgáltatóval.

A fenti áttervezés és átütemezés ellenére a jelen szerződésmódosításban meghatározott műszaki tartalom kivitelezése az előre rögzítettek szerint 19.12.2019 napjáig befejeződik, azonban a vízelhelyezéssel kapcsolatos tervváltozások szakhatósági, közműszolgáltatói újra elbírálása és az üzemeltetési engedélyeztetési eljárás miatt a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása és a hatósági engedélyek beszerzésének határideje nem valósulhat meg az eredeti ütemezés szerint.

A fentiekben kifejtettek alapján megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a kút várható paramétereit és ezzel összefüggésben a szerződéses kötelezettségeket tapasztalt szakcég által készített tanulmányra alapozta a Megrendelő. A módosítás, továbbá az a szerződés általános jellegét sem változtatja meg.

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

A VI.3) pontban foglaltak folytatása:

2) Szerződő felek a Szerződés 1. és 2. számú mellékletében foglaltakat, valamint a Szerződés 16. és 28. i. pontját, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos változásokra tekintettel módosítják.

A jelen szerződésmódosítás az elmaradó és módosuló tételek költségének egyenlege alapján a Vállalkozói díjat 18 616 172 forint összeggel növeli. (a továbbiakban „ellenérték növekedés”).

Az eredeti szerződéses érték 11 928 611 642 Ft. Az uniós értékhatár 1 723 541 680 Ft. A 2. és 3. számú szerződésmódosítás szerinti ellenérték növekedés és a jelen Szerződésmódosítás szerinti összesített ellenérték módosulás 1 677 375 399 Ft.

Az Összesített Ellenérték Növekedés mértéke nem éri el az uniós értékhatárt, így a módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelménynek, továbbá az Összesített Ellenérték Növekedés mértéke az eredeti szerződéses érték 14,06 %-a, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.

A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel, rendszerekkel.

A szállásépület jelen beruházás keretében nem kerül megvalósításra, ezért a rendezett projekthelyszín kialakítása érdekében a meglévő épületmaradvány elbontásra kerül.

A jelen szerződésmódosítás szerinti bontási munkák megvalósítási időigénye 113 nap. A munkák elkezdésének időpontja: 9.12.2019. A kezdési időpont és megvalósítási időigényre tekintettel e munkákra külön teljesítési határidő meghatározása indokolt a Szerződés 28. i. pontja szerint.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon építési beruházás megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve azonosak a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalommal, megvalósításuk azzal összhangban történik.

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik azt is, hogy a Szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében elmaradó munkaként megjelölt munkarészek elvégzésétől a Felek azért tekintenek el, mert azok a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás azonos minőségi és funkcionális követelmények szerinti teljesítéséhez műszakilag már nem voltak szükségesek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2-4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljeskörű magvalósításával összefüggő további területek

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1282,4 m2

I.emelet: 867,7 m2

II.emelet: 730,04 m2

III.emelet: 609,86 m2

Kiszolgáló épület összes: 3490,0 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1026,9 m2

Stadion mindösszesen: 4516,9 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 1db akadálymentes 630 kg/8fő

2db akadálymentes 1 000kg/13fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a nyugati lelátó 19,1m fesztávolságú, az északi, keleti és a déli lelátó 18,8m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1888,64 m2

I.em: 531,75 m2

II.em: 400,11 m2

Összesen: 2820,5 m2

Nézők létszáma: 146 fix+316 mobil = 462fő

Építménymagasság: 11,30m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00m.

C ütem: Meglévő Szállás épület bontási munkái

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 204,57 m2

Földszint: 536,15+27,12 loggia=563,27 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Padlás: 342,78 m2

Összesen: 2347,08 m2

D ütem: Meglévő Porta épület elbontása és Új konténerporta épület kiépítése

Jegypénztár, pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 208,54 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 180,86 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV-os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecomos optikai kábel és MOL-os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alkalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105x68 m

Élőfűvel borított terület:110x70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

A korábbi és jelen módosítások keretében megrendelt kiegészítő munkák

Hangosítás amfiteatrum, rendezvényközpont, grundfoci pálya

Wifi lefedettség a teljes területen

Gyengeáramú rendszerek kiegészítés

Külső világítás grundfoci pálya, teniszpálya, amfiteátrum, futópálya, mászófal

Kerítés kiegészítés

Főbejárati porta multifunkciós helyiségek kiegészítés

Rozsdamentes acél háló saroklezárás (Codina Eiffel 40100)

Párduc szobor

Fit SPORT Tűzés/Buborékoztató

Díszvilágítás

Többlet eszközök beszerzése

Termálkút/termálmedence kiépítése

Hotelépület bontása

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/09/2017
Befejezés: 19/12/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 439 603 881.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit jelen módosításban foglaltak szerint módosítják. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglalt alapmennyiség a jelen Szerződésmódosítás mellékletében foglalt tervezési és kivitelezési munkálatokkal egészül ki, illetve csökken. A fentiek szerint a jelen Szerződésmódosítás tárgyát egyes munkák módosított tartalom szerinti kivitelezése, illetve további kiegészítő munkák elvégzése, valamint egyes munkáltatok elmaradása, valamint a Szerződés teljesítése során felmerült, előre nem látható körülményekre tekintettel új teljesítési részhatáridő megállapítása képezi. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyes tételei módosulnak, további új tételekkel egészülnek ki, illetve egyes tételek elmaradnak a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

2) „A III. Fejezet 7. pontjában meghatározott Alapmennyiség, valamint a Megrendelő által lehívott Opciós mennyiség hiánytalan és hibátlan teljesítéséért a vállalkozói díj összege 13 394 603 881 Ft + törvény szerinti áfa.”

3) A Szerződés 28. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják

„A Szerződés teljesítése tekintetében kötbérterhes rész és véghatáridők:

a. Jóváhagyott és kivitelezésre alkalmas közmű infrastrukturális tartószerkezeti kiviteli tekintetében: 90 naptári nappal a szerződéskötés után

b. Jóváhagyott és kivitelezésre alkalmas szakipari és szerelőipari (építész, gépész, elektromos (erősáram), sporttechnológia) kiviteli tervek tekintetében 210 naptári nappal a szerződéskötés után

c. Jóváhagyott és kivitelezésre alkalmas kertészeti, belsőépítészeti, útépítési, gyengeáram, kiviteli tervek tekintetében 270 naptári nappal a szerződéskötés után

d. Tartószerkezet kivitelezése a 8000 fős stadion tekintetében: 335 nappal a szerződéskötés után

e. A 2. számú Szerződésmódosítással nem érintett (a 2. számú szerződésmódosítás 7. számú mellékletében felsorolt) műszaki tartalom vonatkozásában 29.3.2019 napja.

f. A 3. számú Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1-2. pontjában foglaltakkal nem érintett műszaki tartalom vonatkozásában a Szerződés teljesítésének határideje (beleértve a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát is) 15.8.2019 napja.

g. A 3. számú Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1-2. pontjában foglaltakkal érintett műszaki tartalom vonatkozásában a Szerződés teljesítésének határideje 19.12.2019, azzal, hogy a 3. számú Szerződésmódosítás 1. számú melléklete külön tartalmazza e határidőn belüli egyes feladatok ütemtervét, nem kötbérterhes határidőit.

h. A Szeged Ifjúsági Centrum területén fúrt termál kút vonatkozásában az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzésének és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának határideje 31.3.2020, amennyiben Megrendelő a termálvíz elvezetésére, befogadására vonatkozóan szerződéses megállapodást köt 31.1.2020 napjáig az arra jogosult üzemeltetővel/szolgáltatóval (továbbiakban: befogadó), és arról a vonatkozó dokumentumok megküldésével együtt Vállalkozót tájékoztatja. Amennyiben ugyanakkor Megrendelő és befogadó 31.1.2020 napjáig nem köti meg termálvíz elvezetésére, befogadására vonatkozó szerződéses megállapodást, és a nevezett határidőig Megrendelő a termál víz elvezetésére, befogadására alternatív megoldást sem valósít meg, abban az esetben a jelen h) pontban foglalt teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik a Megrendelő és a befogadó között létrejött megállapodás Vállalkozóval történő közlésének a dátuma, vagy a termál víz elvezetésére, befogadására alkalmas alternatív megoldás megvalósulásának Vállalkozóval történő közlésének az időpontja és 31.1.2020 között eltelt napok számával.

i. A hotelépület bontására vonatkozó feladatok elvégzésének határideje: 31.3.2020.

j. a LEED „Silver” minősítésű tanúsítvány megszerzésének határideje: 19.12.2020.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Szerződő felek a Szerződés 28. h) pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján módosítják, figyelemmel arra, hogy

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át

A Szeged Ifjúsági Centrum területén létesítendő termálkút paraméterei előzetesen a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. „hévíz beszerzési szakvéleménye” alapján kerültek kalkulálásra, továbbá a teljesítési határidő is ennek megfelelően került kalkulálásra.

Az indoklás folytatása a VI.3) pontban található.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 399 947 790.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 439 603 881.00 HUF