Usluge - 290205-2022

TINazivHrvatska-Varaždin: Usluge recikliranja otpada
NDBroj objave obavijesti290205-2022
PDDatum objave30/05/2022
OJBroj izdanja SL S-a103
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaČISTOĆA d.o.o. (02371889218)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan25/05/2022
DTRok za podnošenje20/06/2022
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti2 - Dodatni podaci
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)90514000 - Usluge recikliranja otpada
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR062
IAInternetska adresa (URL)www.cistoca-vz.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU