Szolgáltatások - 290215-2020

22/06/2020    S119

Magyarország-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

2020/S 119-290215

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98599620
Postai cím: Andrássy út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajnóczi Laura
E-mail: bajnoczi@ifka.hu
Telefon: +36 13122213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ifka.hu
A felhasználói oldal címe: https://ifka.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Iparfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KRÉTA rendszermodul kialakítása, szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000525022020
II.1.2)Fő CPV-kód
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

KRÉTA felnőttképzési intézmény, képzési program és képzés nyilvántartási rendszermodul kialakítása, bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felnőttképzés irányítási modell működésének kialakítása program keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 475 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1062 Budapest, Andrássy út 100.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez (továbbiakban KRÉTA) kapcsolódó KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul megfelelő felparaméterezését, tesztelését és telepítését szükséges megvalósítani.

A KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul bevezetésének átfogó célja a kereslet-vezérelt felnőttképzési modell kialakításához kapcsolódó, a modellhez szorosan illeszkedő, adatkezelő és nyilvántartási rendszer kialakítása, más informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz való kapcsolatok kialakítása.

A rendszermodul paraméterezésének és bevezetésének további céljai az alábbiak:

— A felnőttképzési tevékenység bejelentési és engedélyezési folyamatainak támogatása,

— A felnőttképzési tevékenységet folytató felnőttképzők adataival kapcsolatos adatváltozások bejelentési folyamatainak támogatása,

— A Fktv. szerint bejelentett és engedélyezett felnőttképzési tevékenységet folytató felnőttképzők nyilvántartása,

— Adatszolgáltatási folyamatok támogatása a nyilvántartott felnőttképzők által meghirdetett és indított képzésekről és a jogszabályi felhatalmazások figyelembe vételével a képzések résztvevőiről,

— A jelenleg külön kezelt felnőttképzési- és a felnőttképzési- statisztikai adatszolgáltatás (OSAP 1665) egy rendszerben, konszolidált adatmodell alapján valósuljon meg,

— A felnőttképzők és a képzések nyilvántartásához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek támogatása,

— A képzés elvégzésének igazolásához tanúsítványok kiállításának biztosítása,

— A képzésekhez kapcsolódó résztvevői elégedettségmérés elektronikus elvégzése lehetőségének biztosítása és az összesített elégedettségmérési adatok rögzítésének, tárolásának biztosítása,

— Az intézményi- és a képzési nyilvántartásokban tárolt adatok alapján adatszolgáltatás biztosítása az alábbi külső szereplők felé

– Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program

– Diákhitel Központ

– Pályakövetési rendszer

– Munkaerőpiaci előrejelző rendszer

– Szakmai vizsganyilvántartó rendszer

— Az intézményi nyilvántartással kapcsolatos beadványok kezelését és a képzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a résztvevők teljesen elektronikusan el tudják végezni.

Rendszerbevezetési követelmények

— Nyertes Ajánlattevő feladata a bevezetendő rendszermodulhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, a kulcsfelhasználói oktatások megszervezése és lebonyolítása,

— Nyertes Ajánlattevőnek oktatásban szükséges részesítenie Ajánlatkérő alkalmazottait. Ajánlatkérőnél felmerült igény esetén Nyertes Ajánlattevőnek helyszíni oktatásokat is szükséges biztosítania az Ajánlatkérő által meghatározott kulcsfelhasználók számára (tervezetten legfeljebb 80 fő részére és legfeljebb 4 oktatási nap terjedelemben),

— Az oktatások mellett és a rendszer bevezetési támogatási időszak alatt a felhasználók rendszerhasználatának szakértői támogatását a Nyertes Ajánlattevőnek elsődlegesen elektronikus levélben, telefonon, videokonferencián keresztül szükséges biztosítania.

Tesztelési követelmények:

— Nyertes Ajánlattevő feladata azoknak az ellenőrzési szempontoknak és eljárásoknak a kidolgozása és rögzítése egy tesztelési tervben, amelyek alapján a rendszermodult Ajánlattevő tesztelni fogja,

— Nyertes Ajánlattevő feladata a kialakított tesztterv alapján a rendszermodul által nyújtott szolgáltatások működésének, és az egyes rendszerelemek megfelelő összekapcsolásának, valamint külső kapcsolatainak, interfészeinek jegyzőkönyvvel igazolt fejlesztői tesztelése,

— Ha a teszt során felmerül a funkcionális specifikáció, a rendszertervek vagy a kézikönyvek változtatásának szükségessége (pl.: pontosítás), akkor a Nyertes Ajánlattevő feladata ezen dokumentumok frissítése.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására azért kerül sor, mert a kizárólagos jogok védelme miatt a szerződés kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg. A 2015. évben a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) specifikáció szerinti egységes tanulmányi adminisztrációs rendszer a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer köznevelési intézmények részére történő kiterjesztésével, paraméterezésével (adaptálásával) került megvalósításra. A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) rendszer működési modellje nagymértékben eltér a hazai és nemzetközi piacon lévő IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) rendszerektől, mert nem elsősorban az intézményi működést helyezi előtérbe, hanem a fenntartói működést támogatja hatékonyan és eredményesen. Így a piacon nincs másik olyan termék, mely ezt a mélységű adatszolgáltatási működési modellt képes lenne megvalósítani, melyhez elemi szintű jogosultsági rendszer párosulna, hogy az adatok hozzáférése minden elvárásnak megfeleljen.

2016.7.31-én az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Informatikai Zrt., aki a Neptun KRÉTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a kiválását követően kizárólagosan birtokolja, vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezik.

A Neptun KRÉTA Rendszer használatára az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. licencszerződést kötött 2019.5.28. napján az eKRÉTA Informatika Zrt-vel. A megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az IFKA-t, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti meg a NEPTUN-KRÉTA Rendszert (továbbiakban KRÉTA rendszer) illetően.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban IFKA) a Felnőttképzési irányítási modell működésének kialakítása tárgyú program részeként a jelen beszerzési eljárás eredményeként megkötni kívánt szerződés keretében egy, a KRÉTA rendszerrel szorosan integrált, a kereslet-vezérelt felnőttképzési modell kialakítását és működtetését támogató adatkezelő és nyilvántartási rendszert kíván kialakítani és bevezetni.

A KRÉTA rendszer részeként, a KRÉTA rendszer más moduljaival integráltan együttműködő KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul megfelelő paraméterezésével megvalósítható az IFKA elvárásainak megfelelő, a kereslet-vezérelt felnőttképzési modell kialakítását és működtetését támogató adatkezelő és nyilvántartási rendszer.

Az IFKA a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében kívánja a KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat beszerezni, tekintettel arra, hogy kizárólag az eKRÉTA Zrt. rendelkezik a KRÉTA rendszer, valamint moduljainak kizárólagos szerzői jogával, forráskódjával, és az IFKA által megkötött licencszerződés értelmében a KRÉTA rendszer és moduljai átdolgozására, módosítására, valamint ezek adatbázisa rendszeren kívüli felhasználására az IFKA, valamint az eKRÉTA Informatikai Zrt.-n kívül más szervezet sem jogosult.

A fentiekben ismertetett körülményekből fakadóan az IFKA számára a KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul bevezetésén kívül nem létezik reális alternatíva a beszerzési igénye kielégítésére. A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg az Ajánlatkérő.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98121265
Postai cím: Budafoki út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 475 000 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 475 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő neve: eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG 1111 Budapest, Budafoki út 59.), adószáma: 25707144-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2020