Services - 290237-2020

22/06/2020    S119

Hungary-Budapest: Architectural, engineering and planning services

2020/S 119-290237

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_48222352
Postal address: II. Rákóczi Ferenc út 88–92.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1211
Country: Hungary
Contact person: Kálcsics Ferenc
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Telephone: +36 305635167
Fax: +36 12782107
Internet address(es):
Main address: http://www.csepel.hu
Address of the buyer profile: http://www.csepel.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezés keretmegállapodás 1. konzultáció

Reference number: EKR001029992019
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

3 - Móri, stb. utcák

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XXI. Kerület Csepel

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

3. rész:

Móri utca (Királyhágó utca - Királyerdő út) 111 m

Orgonás utca (Diós utca - Szent István út) 194 m

Örvény utca (Királyerdő út - Királyhágó utca) 119 m

Pöltenberg utca (Ady Endre út-Teller Ede út) 380 m

Szent István utca (Sáska utca - Hollandi út) 434 m

Varjú utca (Ölyv utca - Mátra utca) 190 m

Vihorlát utca (Csorbatói utca - Kárpáti utca) 308 m

Vihorlát utca (Kárpáti utca - Királyerdő út) 281 m

Zsilvölgyi út (Kökörcsin utca - Szilfás utca) 346 m

Zsilvölgyi út (Szilfás utca - Damjanich J, utca) 237 m

(a műszaki leírás szerint)

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 255
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 212-520493

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

3 - Móri, stb. utcák

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
26/09/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56609295
Postal address: Zsinór utca 38–40.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1135
Country: Hungary
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telephone: +36 204188722
Fax: +36 17002486
Internet address: http://www.createvalue.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 34 190 345.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A szerződés módosításának dátuma: 2020. február 6.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/06/2020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XXI. Kerület Csepel

VII.1.4)Description of the procurement:

A tervező feladata az egyes útszakaszokra vonatkozó útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli tervek elkészítése, valamint az ezekhez szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

3. rész:

Móri utca (Királyhágó utca – Királyerdő út) 111 m

Orgonás utca (Diós utca – Szent István út) 194 m

Örvény utca (Királyerdő út – Királyhágó utca) 119 m

Pöltenberg utca (Ady Endre út-Teller Ede út) 380 m

Szent István utca (Sáska utca – Hollandi út) 434 m

Varjú utca (Ölyv utca – Mátra utca) 190 m

Vihorlát utca (Csorbatói utca – Kárpáti utca) 308 m

Vihorlát utca (Kárpáti utca – Királyerdő út) 281 m

Zsilvölgyi út (Kökörcsin utca – Szilfás utca) 346 m

Zsilvölgyi út (Szilfás utca – Damjanich J, utca) 237 m

(a műszaki leírás szerint)

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 255
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 34 190 345.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_56609295
Postal address: Zsinór utca 38–40.
Town: Budapest
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Postal code: 1135
Country: Hungary
E-mail: kozbesz@cvmail.hu
Telephone: +36 204188722
Fax: +36 17002486
Internet address: http://www.createvalue.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

A Szent István utca tervezési idejének módosulása nem érintette ugyanakkor a többi, Szerződés szerinti utca teljesítési határidejét, azok a Szerződés szerinti határidőben és feltételekkel kerülnek teljesítésre. Erre tekintettel a részszámlázás és a teljesítés igazolás Szerződés szerinti feltételeit módosítani szükséges.

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják.

A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a jelen szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:

a) A Kbt. 141. § (6) bek. a) pontban meghatározottak nem állnak fenn, mert a Megrendelő a Keretmegállapodást kizárólag Tervezővel kötötte meg, a keretmegállapodás alapján lefolytatott konzultáció során sem más gazdasági szereplő érdeklődésére, sem más ajánlat nyertességére nem volt lehetőség.

b) A módosítás nem változtatja meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát, a részszámlázás módosítására kizárólag a kimentett késedelem (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feltétel) okán van szükség, a Szerződés egyéb részei esetében nem állt fenn olyan körülmény, ami a teljesítést befolyásolta volna. A részszámlázás módosítása a fenti utca esetében és annak megfelelő mértékben történik.

c) A módosítás a Szerződés tárgyát nem terjeszti ki új elemre, a Szerződés szerinti feladatokat nem érinti a jelen szerződésmódosítás.

A szerződés módosított rendelkezései:

A szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A hibátlan, hiánytalan teljesítésének ellenértékét képező Díj teljes összege: a Szent István utca esetében nettó 3 730 680 Ft + Áfa, valamennyi egyéb utca esetében nettó 30 459 665 Ft + Áfa, mindösszesen nettó 34 190 345 Ft + 9 231 393 Ft Áfa, azaz bruttó 43 421 738 Ft azaz bruttó negyvenhárommillió-négyszázhuszonegyezer-hétszázharmincnyolc forint.

Az ÁFA fizetése a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.

A szerződés VI.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Tervező az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására a Szent István utca esetében:

Engedélyeztetési eljárások megindítását (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra) követően - a VI.2. pontban rögzített Díj 70 %-a /nettó 2 611 476 Ft + 705 098 Ft Áfa, bruttó 3 316 574 Ft, azaz bruttó hárommillió-háromszáztizenhatezer-ötszázhetvennégy forint/;

Útépítési engedélyek kiadását, valamint a kiviteli tervek leszállítását követően - a VI.2. pontban rögzített Díj 10 %-a /nettó 373 068 Ft + 100 728 Ft Áfa, bruttó 473 796 Ft, azaz bruttó négyszázhetvenháromezer-hétszázkilencvenhat forint/;

Vízjogi létesítési engedély kiadását követően - a VI.2. pontban rögzített Díj 20 %-a /nettó 746 136 Ft + 201 457 Ft Áfa, bruttó 947 593 Ft, azaz bruttó kilencszáznegyvenhétezer-ötszázkilencvenhárom forint.

Tervező az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására valamennyi egyéb utca esetében:

Engedélyeztetési eljárások megindítását (beadás kezelői, üzemeltetői hozzájárulásokra) követően - a VI.2. pontban rögzített Díj 70 %-a /nettó 21 321 765 Ft + 5 756 877 Ft Áfa, bruttó 27 078 642 Ft, azaz bruttó Huszonhétmillió-hetvennyolcezer-hatszáznegyvenkettő forint/;

Útépítési engedélyek kiadását, valamint a kiviteli tervek leszállítását követően - a VI.2. pontban rögzített Díj 10 %-a /nettó 3 045 967 Ft + 822 411 Ft Áfa, bruttó 3 868 378 Ft, azaz bruttó hárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer-háromszázhetvennyolc forint/;

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Tervező a KM IV.3.-5. pontjainak megfelelően akadályközlést nyújtott be a Szent István utca tervezési feladataival kapcsolatban, amely akadályközlés a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti feltétel fennállásának okán a teljesítési határidő a kimentett késedelem napjaival meghosszabbodik. Felek a Szent István utcát érintő akadályoztatás okán a részteljesítési határidőket, valamint ezzel összefüggésben a részszámlázás módját és mértékét módosítják. A módosítás műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:

A Szent István utcában új csapadék csatorna tervezése a Szerződés szerinti feladat. A csapadék csatorna elhelyezésével kapcsolatos egyeztetések egyrészről Tervezőn kívül álló okokból elhúzódtak, másrészről a tervezendő csatorna befogadójának Megrendelői adatszolgáltatása nem valósult meg a Szerződés szerinti első részteljesítési határidőre.A KM IV.5. pontja szerint a teljesítési határidőt a kimentett késedelem napjainak számával, azaz 60 nappal szükséges módosítani.

Folyt. VII.2.1)

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 34 190 345.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 34 190 345.00 HUF