Usługi - 290240-2017

TITytułPolska-Rybnik: Usługi ubezpieczeniowe
NDNr dokumentu290240-2017
PDData publikacji26/07/2017
OJDz.U. S141
TWMiejscowośćRYBNIK
AUNazwa instytucjiMiasto Rybnik (276255430)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/07/2017
DTTermin10/08/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV66510000 - Usługi ubezpieczeniowe
66512100 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515000 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516100 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
OCPierwotny kod CPV66510000 - Usługi ubezpieczeniowe
66512100 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515000 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516100 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.rybnik.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE