Varer - 290369-2021

09/06/2021    S110

Norge-Arendal: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning

2021/S 110-290369

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Achilles Information AS, on behalf of the utilities listed in Section VI.3)
CVR-nummer: 980 430 596
Postadresse: PO Box 1817
By: Arendal
NUTS-kode: NO Norge
Postnummer: 4858
Land: Norge
E-mail: utilities-nordics@achilles.com
Telefon: +47 37063530
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.achilles.com/en/utilities-nce
Internetadresse for køberprofilen: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3614
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.achilles.com/en/utilities-nce
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Achilles Utilities NCE Qualification-notification of Qualification System

Sagsnr.: U2021/001-2
II.1.2)Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03000000 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
14000000 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
16000000 Landbrugsmaskiner
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
19000000 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
24000000 Kemiske produkter
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
37000000 Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
41000000 Indvundet og renset vand
42000000 Industrimaskiner
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
NUTS-kode: NL Nederland
NUTS-kode: IS Ísland
NUTS-kode: FR France
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DE Deutschland
NUTS-kode: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
NUTS-kode: NO Norge
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Achilles Utilities NCE is a joint qualification system for suppliers and contractors to utilities in Nordics and Central Europe. It's operated by Achilles under Article 77 of Directive 2014/25/EU. The subscribing utilities will use Achilles Utilities NCE for tenderer selection for contracts and framework agreements subject to EU procurement rules, but reserve the right to publish individual notices for specific requirements where they deem it necessary, even though they relate to the product and service categories covered by Achilles Utilities NCE. The qualification system may be used for contracts not subject to EU procurement rules at each subscriber's discretion. An overview of products and services acquired through Achilles Utilities NCE is available here https://www.achilles.com/app/uploads/2021/02/Product-and-Service-Code-Guide-EN.pdf. Please note that new Product Codes such as Electric Vehicle Charging Stations and Unmanned Aerial Systems incl Drones have been added https://www.achilles.no/download/unce/UNCE-CodeChanges-Jan2021-EN.pdf.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
Forlængelse af kvalifikationsordningen
Formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Achilles Utilities NCE is of indefinite duration, but supplier information must be updated annually. Suppliers already qualified on Achilles Utilities NCE will be reminded to renew before the qualification period expires. The annual qualification fee is ranging from EUR 214 to 959 payable in advance. Suppliers can update their information during the qualification period.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Suppliers may apply for qualification at any time. To apply the suppliers must complete an Order Form and pay in advance an annual qualification fee between EUR 214 to 959. The Order Form with qualification requirements can be obtained here https://pages.achilles.com/achilles-unce-supplier-registration. To qualify the suppliers must complete an online questionnaire covering detailed information about their company. As some contracting authorities and contracting entities require to receive an ESPD, the suppliers can submit an ESPD via Achilles Utilities NCE. Basic commercial requirements must be satisfied. Some buying organizations have individual requirements in addition to the basic requirements. The suppliers can therefore be asked to answer customer-specific questions related to the qualification. Achilles Utilities NCE is open to manufacturers or distributors dealing directly with the buyer. The bidders lists will be based on suppliers that have passed the initial qualification.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Not generally used by the buyers, but if applicable, details will be provided at tender stage.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk, Norsk, Svensk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

The full list of utilities subscribing to UNCE can be obtained here

http://achilles.no/Notices/UNCE/Annual-Notice-Jun2021.pdf

New subscribers are Ymber, Kystnett and Stockholm Vatten. See the legal entities and contact details in the list above.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Domstol Adminstrasjonen
Postadresse: Postboks 5678 Sluppen
By: Trondheim
Postnummer: 7485
Land: Norge
E-mail: postmottak@domstoladministrasjonen.no
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: KOFA
Postadresse: Postboks 439 Sentrum
By: Bergen
Postnummer: 5805
Land: Norge
E-mail: postmottak@kofa.no
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021