Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 290420-2021

Submission deadline has been amended by:  298365-2021
10/06/2021    S111

Severna Makedonija-Skopje: Izdelava televizijskih programov o kulturni dediščini v Severni Makedoniji in sosednjih državah za delegacijo Evropske unije v Republiki Severni Makedoniji

2021/S 111-290420

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), Delegacija v Severni Makedoniji
Poštni naslov: Sv. Kiril i Metodij 52b
Kraj: Skopje
Šifra NUTS: MK008 Скопски / Skopski
Poštna številka: 1000
Država: Severna Makedonija
E-naslov: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://eeas.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8272
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), BA.BS2 - Public Procurement, Contracts and Finance
Poštni naslov: Rond Point Schuman 9A
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Poštna številka: 1046
Država: Belgija
E-naslov: EEAS-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
Internetni naslov profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/area/jobs-funds_en
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8272
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava televizijskih programov o kulturni dediščini v Severni Makedoniji in sosednjih državah za delegacijo Evropske unije v Republiki Severni Makedoniji

Referenčna številka dokumenta: EEAS/DELMKDS/2021/OP/0014
II.1.2)Glavna koda CPV
98000000 Druge javne, skupne in osebne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj tega postopka je izdelati informativne in zabavne televizijske programe o kulturni dediščini Severne Makedonije in njenih petih sosednjih držav. Televizijski programi morajo promovirati kulturo in turizem, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti regionalni in čezmejni razsežnosti, med drugim tudi spodbujanju evropskih vrednot sprave in podpore svobodi izražanja. Televizijski programi morajo pritegniti širši nabor gledalcev v Severni Makedoniji, pa tudi v njenih sosednjih državah.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 350 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
98000000 Druge javne, skupne in osebne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MK008 Скопски / Skopski
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje, SEVERNA MAKEDONIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilj tega postopka je izdelati informativne in zabavne televizijske programe o kulturni dediščini Severne Makedonije in njenih petih sosednjih držav. Televizijski programi morajo promovirati kulturo in turizem, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti regionalni in čezmejni razsežnosti, med drugim tudi spodbujanju evropskih vrednot sprave in podpore svobodi izražanja. Televizijski programi morajo pritegniti širši nabor gledalcev v Severni Makedoniji, pa tudi v njenih sosednjih državah.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

sredstva EU za upravo.

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/07/2021
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/07/2021
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo v Bruslju (sedež ESZD) ob 10.00 in se bo v živo predvajalo delegaciji Evropske unije v Severni Makedoniji.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

V primeru nerazpoložljivosti ali motenj v delovanju elektronskih komunikacijskih sredstev iz oddelka I.3) si naročnik pridržuje pravico, da v petih koledarskih dneh pred rokom za sprejemanje ponudb iz oddelka IV.2.2) ta rok podaljša in podaljšanje objavi na spletnem naslovu iz oddelka I.3) brez predhodne objave popravka k temu obvestilu. Gospodarski subjekti, zainteresirani za to javno naročilo, so vabljeni, da se registrirajo na spletni strani za e-razpise na naslovu iz oddelka I.3), da bi bili obveščeni o objavi novih informacij ali dokumentov.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/06/2021