Услуги - 290425-2021

TIЗаглавиеБeлгия-Геел: Периодичен мониторинг на техническите инсталации
NDНомер на публикацията на обявлението290425-2021
PDДата на публикуване10/06/2021
OJНомер на броя на ОВ S111
TWГрад/населено място на купувачаГЕЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.6 — Support Services Geel
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен03/06/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура9 - Не е приложимо
TDВид на обявлението0 - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71600000 - Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги
71621000 - Услуги по технически анализ и консултантски услуги
71620000 - Услуги, свързани с анализи
71631000 - Услуги по технически контрол и проверка
71630000 - Услуги по технически изпитвания и контрол
71000000 - Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE213
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048