Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 290438-2021

10/06/2021    S111

Suomi-Rovaniemi: Lääketieteelliset laitteet

2021/S 111-290438

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0819616-7
Postiosoite: Ounasrinteentie 22
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: FI-96400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pauli Mäkelä
Sähköpostiosoite: pauli.makela@lshp.fi
Puhelin: +358 408490098
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lshp.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=346736&tpk=b49e63d0-65eb-412c-8b78-c437b24dd68f
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=346736&tpk=b49e63d0-65eb-412c-8b78-c437b24dd68f
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Laparoskopiatornikokonaisuus Lapin keskussairaalaan

Viitenumero: HANK 87/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33100000 Lääketieteelliset laitteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä hankintailmoitus koskee leikkausyksikköön hankittavaa laparoskopiatornikokonaisuutta. Hankintaan sisältyy optiot 1) yhdestä (1) vastaavasta laparoskopiatornikokonaisuudesta ja 2) huoltopalvelusopimuksesta takuuajan jälkeiselle ajalle. Tarkempi hankinnan kuvaus kohdassa Kuvaus hankinnasta ja tarjouspyynnön liitteissä.

Lisätietoja

Hankinnan osalta antaa hankintasuunnittelija

Pauli Mäkelä, puh. +358 408490098

Pauli.Makela@lshp.fi

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ounasrinteentie 22

FI-96400 Rovaniemi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on laparoskopiatornikokonaisuus Lapin keskussairaalan leikkausyksikköön laparoskooppisiin toimenpiteisiin. Kokonaisuuteen kuuluvien keskus/kamerayksikön, kamerapään, monitorin ja käytettävien optiikoiden on oltava 4K-tekniikalla varustettu. Videolaparoskoopin on oltava vähintään FullHD-tasoa.

Kokonaisuuksia ostetaan yksi (1) kpl. Hankintaan sisältyy optio yhdestä (1 kpl) vastaavasta laparoskopiatornikokonaisuudesta. Option sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.

Laparoskopiatornikokonaisuuteen kuuluvat:

— 1.1. 4K-keskus/kamerayksikkö

— 1.1.1 4K-kamerapää

— 1.2. 2 kpl optiikka 5 mm (30o) ja huoltokorit

— 1.3 Joko A- tai B-vaihtoehto: (tarjoaja valitsee, kumpaa tarjoaa)

— A) 3 kpl optiikka 10mm (30o) ja niiden huoltokorit

— B) 3 kpl videolaparoskooppi (30o) ja niiden huoltokorit

— 1.4. Valolähde

— 2.1. Insufflaattori

— 3.1. Laitevaunu

— 4.1 Monitorien (2 kpl), monitorivarren (1 kpl) ja oman jalustan (1 kpl) vuokraus 12 kk.

Lisäksi hankintaan sisältyy optioita, jotka on lueteltu tarjouspyynnön kohdassa Tietoa lisähankintamahdollisuuksista ja tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa.

Tarjotun laitteen edellytetään olevan uusi (pl. vuokrattavat monitorit), soveltuvan esitettyyn käyttötarkoitukseen ja muodostavan toimivan kokonaisuuden sekä sisältävän normaaliin käyttöön tarvittavat varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittukaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 03/09/2021
päättymispäivä: 31/10/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy seuraavat lisähankintamahdollisuudet:

A) Optio ICG-laitteesta/ominaisuudesta (ei ole pakko tarjota eikä vaikuta vertailuhintaan). Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.

B) Optio toisesta kamerapäästä ja kolmannesta 5 mm optiikasta ja huoltokorista. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.

C) Optio yhdestä (1) vastaavasta laparoskopiatornikokonaisuudesta. Option sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.

D) Optio huoltopalvelusopimuksesta takuuajan jälkeiselle ajalle viideksi (5) vuodeksi (pakollinen optio). Option sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa huoltosopimusmallissa. Tilaaja päättää huoltosopimuksen solmimisesta erikseen kolmen (3) vuoden sisällä varsinaisen hankintasopimuksen allekirjoituksesta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Rinnakkaistarjoukset hyväksytään. Tarjoajan pitää valita kohdassa 1.3 joko A- tai B-vaihtoehto. Jos tarjoaja täyttää sekä A- että B-vaihtoehdon vähimmäisvaatimukset, tarjoaja voi tehdä kaksi (2) erillistä tarjousta: ensimmäinen A-vaihtoehdolla ja toinen B-vaihtoehdolla.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/07/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/07/2021
Paikallinen aika: 09:00
Paikka:

Lapin keskussairaala

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/06/2021