Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 290620-2021

11/06/2021    S112

Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 112-290620

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Almenyttige Boligselskab, Afdeling Torpgården v/DAB
CVR-nummer: 55775214
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Køhlert Olesen
E-mail: pol@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320190
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dabbolig.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://dabbolig.dk
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13235
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13235
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Torpgården - renovering af klimaskærm mv.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet af hovedentreprisekontrakten gennemføres som udbud med prækvalificering og forhandling. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at gennemføre en forhandling og således tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Ordregiver kan endvidere udvide antallet af forhandlingsrunder under hensyntagen til de udbudsretlige principper.

Projektet omfatter renovering af bebyggelserne jf. i øvrigt det tilgængelige udbudsmateriale. Projektet består af rækkehuse, der renoveres uden offentlig støtte men er underlagt gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger, som hvis byggeriet var støttet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Vestertorp, 4681 Herfølge

Nørretorp, 4681 Herfølge

Østertorp, 4681 Herfølge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med udførelsen af en helhedsplan, uden støtte fra Landsbyggefonden, skal Køge almene Boligselskab v/ DAB renovere Torpgården. Torpgården består af 176 boliger fordelt på 38 blokke. Ejendommene er 1 og 2 plans rækkehuse. Ejendommene er opført i slutningen af 1970’erne.

Renoveringen udbydes i hovedentreprise indeholdende følgende arbejder:

Udskiftning af eksisterende træfacader og yderligere isolering af lette træfacader. Udskiftning af samtlige vinduer og døre. Udskiftning af tagbeklædningen. Udskiftning af udendørsbelysning samt tilføjelse af yderlige belysning.

Udskiftning af flisebelægningen i hele området.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langlinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2021