Palvelut - 290690-2018

06/07/2018    S128

Belgia-Bryssel: Tukipalvelut Euroopan parlamentin Romanian-yhteystoimiston viestintä- ja tiedotustoimien toimeenpanoa varten

2018/S 128-290690

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: EPbucarest@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3719
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Romanian-yhteystoimisto
Postiosoite: Strada Vasile Lascăr 31, Sector 2
Postitoimipaikka: București
Postinumero: 020492
Maa: Romania
Sähköpostiosoite: EPbucarest@europarl.europa.eu
NUTS-koodi: RO ROMANIA
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu/romania/ro/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tukipalvelut Euroopan parlamentin Romanian-yhteystoimiston viestintä- ja tiedotustoimien toimeenpanoa varten

Viitenumero: COMM/AWD/2018/576
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79416000 Suhdetoimintaan liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan parlamentin yhteystoimistot (EPLO) ovat vastuussa Euroopan parlamentin institutionaalisten viestintäpyrkimysten hajautetusta toteuttamisesta. Tarkemmin sanoen yhteystoimistot hoitavat yhteyksiä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viestimien kanssa, käyvät vuoropuhelua kansalaisten ja sidosryhmien kanssa perinteisin tavoin ja verkossa sekä tarjoavat europarlamentaarikoille viestintäalustan jäsenmaissa. Nämä toimet ovat erityisen keskeisessä asemassa kampanjassa, jota Euroopan parlamentti käy vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleihin valmistautumiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 720 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79530000 Käännöspalvelut
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
79540000 Tulkkauspalvelut
79994000 Sopimustenhoitopalvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
79553000 Omataittopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: RO ROMANIA
Pääasiallinen suorituspaikka:

Romania

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Viestintäpalveluja koskevan puitesopimuksen tekemisellä edistetään seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

— tarjotaan Euroopan parlamentin yhteystoimistolle mahdollisuus korkeatasoisen ammattituen hyödyntämiseen monien helposti ulkoistettavien tehtävien suorittamiseksi, jolloin toimiston työvoimaa vapautuu strategisempaan työhön,

— selkeytetään hankintaprosesseja,

— helpotetaan päivittäistä toimintaa yksinkertaisella tilausmenettelyllä samalla varmistaen hankintasääntöjen noudattamisen,

— mahdollistetaan viestintätoimien laajuuden kasvattaminen vaalikampanjan aikana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 720 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus tehdään aluksi 4 vuodeksi, ja tämän jälkeen se voidaan uusia 3 kertaa siten, että enimmäiskesto on 4 vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjousasiakirjat

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/09/2018
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/09/2018
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

katso tarjousasiakirjat

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso tarjousasiakirjat

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Maa: Ranska
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, Directorate-General for Communication
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/06/2018