Servizzi - 290801-2020

24/06/2020    S120

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

2020/S 120-290801

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 047-109778)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide De Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

Numru ta' referenza: AO 713
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64212000 Servizzi tal-telefoni ċellulari
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti qed timmira li tagħti qafas ta' kuntratt ta' servizz singolu għall-provvista ta' Servizzi ta' Telefonija bil-Mowbajl u t-Tagħmir Assoċjat. Mill-inqas se jkunu pprovduti s-servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl li ġejjin: il-komunikazzjoni tal-vuċi, il-komunikazzjoni tad-dejta, messaġġi bit-test (SMS).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/06/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 047-109778

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:

Il-post:

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-nazzjonalità tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz

eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Ir-rappreżentanti se jintalbu jippreżentaw riċevuta tat-tfigħ iġġenerata mill-eSubmission u jiffirmaw karta tal-attendenza.

Aqra:

Is-seduta tal-ftuħ se titwettaq permezz ta' vidjokonferenza (Teams). Dawk interessati li jitfgħu l-offerta se jkunu jistgħu jingħaqdu mas-sessjoni tal-ftuħ permezz ta' link li se tiġi pprovduta mill-Qorti lil dawk li jitfgħu l-offerti kollha li rreġistraw għall-ftuħ. Biex jirreġistra għall-ftuħ, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u l-indirizz tal-email tar-rappreżentanti mill-inqas erbat ijiem ta' xogħol bil-quddiem lil eca-procurement.service@eca.europa.eu

Qabel is-sessjoni tal-ftuħ, il-Qorti se torganizza test ma' kull min jitfa' offerta li huwa rreġistrat biex tiżgura li l-link taħdem tajjeb.

In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 30/06/2020
Ħin lokali: 16:00
Aqra:
Data: 07/07/2020
Ħin lokali: 16:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 02/07/2020
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 09/07/2020
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: