Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 290801-2020

24/06/2020    S120

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

2020/S 120-290801

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 047-109778)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide De Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Service des appels d'offres et contrats
Posta elettronika: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefown: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eca.europa.eu

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Komunikazzjonijiet bil-Mowbajl

Numru ta' referenza: AO 713
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64212000 Servizzi tal-telefoni ċellulari
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti qed timmira li tagħti qafas ta' kuntratt ta' servizz singolu għall-provvista ta' Servizzi ta' Telefonija bil-Mowbajl u t-Tagħmir Assoċjat. Mill-inqas se jkunu pprovduti s-servizzi ta' komunikazzjoni bil-mowbajl li ġejjin: il-komunikazzjoni tal-vuċi, il-komunikazzjoni tad-dejta, messaġġi bit-test (SMS).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/06/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 047-109778

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:

Il-post:

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-nazzjonalità tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz

eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Ir-rappreżentanti se jintalbu jippreżentaw riċevuta tat-tfigħ iġġenerata mill-eSubmission u jiffirmaw karta tal-attendenza.

Aqra:

Is-seduta tal-ftuħ se titwettaq permezz ta' vidjokonferenza (Teams). Dawk interessati li jitfgħu l-offerta se jkunu jistgħu jingħaqdu mas-sessjoni tal-ftuħ permezz ta' link li se tiġi pprovduta mill-Qorti lil dawk li jitfgħu l-offerti kollha li rreġistraw għall-ftuħ. Biex jirreġistra għall-ftuħ, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u l-indirizz tal-email tar-rappreżentanti mill-inqas erbat ijiem ta' xogħol bil-quddiem lil eca-procurement.service@eca.europa.eu

Qabel is-sessjoni tal-ftuħ, il-Qorti se torganizza test ma' kull min jitfa' offerta li huwa rreġistrat biex tiżgura li l-link taħdem tajjeb.

In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 30/06/2020
Ħin lokali: 16:00
Aqra:
Data: 07/07/2020
Ħin lokali: 16:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 02/07/2020
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 09/07/2020
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: