Storitve - 290801-2020

24/06/2020    S120

Luksemburg-Luxembourg: Mobilne komunikacije

2020/S 120-290801

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 047-109778)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Service des appels d'offres et contrats
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Mobilne komunikacije

Referenčna številka dokumenta: AO 713
II.1.2)Glavna koda CPV
64212000 Storitve mobilne telefonije
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je oddati samostojno okvirno naročilo storitev za zagotavljanje storitev mobilne telefonije in pripadajoče opreme. Zagotoviti je treba vsaj naslednje mobilne komunikacijske storitve: glasovno komunikacijo, podatkovno komunikacijo, besedilna sporočila (SMS).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/06/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 047-109778

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Način odpiranja ponudb
Besedilo:

Kraj:

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 2 dni prej posredovati polno ime in državljanstvo vsakega zastopnika na naslov:

eca-procurement.service@eca.europa.eu

Zastopniki bodo morali predložiti potrdilo o oddaji, ustvarjeno ob elektronski oddaji ponudbe (eSubmission), in potrditi udeležbo s podpisom.

Se glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo prek videokonference (Teams). Zainteresirani ponudniki bodo lahko odpiranje ponudb spremljali prek povezave, ki jo bo Sodišče zagotovilo vsem ponudnikom, ki so se prijavili na odpiranje. Ponudnik, ki se želi prijaviti na odpiranje, mora vsaj 4 delovne dni prej posredovati polno ime in e-naslov vsakega zastopnika na e-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Pred odpiranjem ponudb bo Sodišče z vsakim prijavljenim ponudnikom opravilo preskus, da se preveri, ali povezava deluje.

Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 30/06/2020
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 07/07/2020
Lokalni čas: 16:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Način odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 02/07/2020
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 09/07/2020
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: