Palvelut - 290866-2019

24/06/2019    S119

Luxemburg-Luxemburg: Puitemallin kehittäminen maailmanlaajuisen arvoketjuliiketoiminnan tilastoja varten sekä pilottitutkimuksen tekeminen tietyn alan maailmanlaajuisesta arvoketjusta

2019/S 119-290866

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Eurostat
Postiosoite: Rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2920
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: EUROSTAT- financial Cell directorate G-Bâtiment Ariane 00/B063 Tri central, L-2920 Luxembourg, LUXEMBOURG
Sähköpostiosoite: ESTAT-DIRECTORATE-G-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Faksi: +352 4301-32600
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4715
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4715
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tilastot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitemallin kehittäminen maailmanlaajuisen arvoketjuliiketoiminnan tilastoja varten sekä pilottitutkimuksen tekeminen tietyn alan maailmanlaajuisesta arvoketjusta

Viitenumero: ESTAT/G/2019/002
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79330000 Tilastointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Toimitettavien palveluiden päätarkoituksena on kehittää uusi puitemalli maailmanlaajuisen arvoketjuliiketoiminnan tilastoja varten. Olemassa olevia liiketoiminnan ja kaupan tilastoja on usein kehitetty toisistaan riippumatta. Tämän lisäksi kukin maa raportoi tilastot erikseen, ja tilastoista vastaava yksikkö on yleensä kansallinen valtionyritys. Tästä syystä kaikkien näiden tilastonäkymien summa ei anna koko maailmanlaajuista kuvaa eli siis tilastot eivät tallenna maailmanlaajuisen yrityksen kaikkia toimintoja, vaan ainoastaan osia niistä yrityksen harjoittaessa rajat ylittävää liiketoimintaa. Tämä työ perustuu aikaisempaan maailmanlaajuisten arvoketjujen parissa tehtyyn työhön, ja sillä pyritään tarjoamaan puitteet liiketoiminnan tilastojen lisäkehittämiselle. Maailmanlaajuisten arvoketjujen puitemallin kehitystyön pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan pilottitutkimus tietyn alan maailmanlaajuisesta arvoketjusta, jotta mallikehys voitaisiin täydentää reaalimaailman tiedoilla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79330000 Tilastointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU0 LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toimitettavien palveluiden päätarkoituksena on kehittää uusi puitemalli maailmanlaajuisen arvoketjuliiketoiminnan tilastoja varten. Olemassa olevia liiketoiminnan ja kaupan tilastoja on usein kehitetty toisistaan riippumatta. Tämän lisäksi kukin maa raportoi tilastot erikseen, ja tilastoista vastaava yksikkö on yleensä kansallinen valtionyritys. Tästä syystä kaikkien näiden tilastonäkymien summa ei anna koko maailmanlaajuista kuvaa eli siis tilastot eivät tallenna maailmanlaajuisen yrityksen kaikkia toimintoja, vaan ainoastaan osia niistä yrityksen harjoittaessa rajat ylittävää liiketoimintaa. Tämä työ perustuu aikaisempaan maailmanlaajuisten arvoketjujen parissa tehtyyn työhön, ja sillä pyritään tarjoamaan puitteet liiketoiminnan tilastojen lisäkehittämiselle. Maailmanlaajuisten arvoketjujen puitemallin kehitystyön pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan pilottitutkimus tietyn alan maailmanlaajuisesta arvoketjusta, jotta mallikehys voitaisiin täydentää reaalimaailman tiedoilla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan tilasto-ohjelma 2013–2020

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/09/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 12 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/09/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Eurostat, room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan lähettämällä sähköpostia kohdassa I.1 ilmoitettuun osoitteeseen vähintään 48 tuntia ennen tilaisuutta. Kaikki ilmoituksen sisältöä ja menettelyä koskevat yksityiskohdat selitetään tarjouseritelmien kohdassa 4.3.2.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2019