Stavební práce - 290963-2022

31/05/2022    S104

Česko-Praha: Stavební práce

2022/S 104-290963

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 101-278563)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Národní identifikační číslo: 70883858
Poštovní adresa: Vyšehradská 2077/57
Obec: Praha 2
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 12800
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: emauzy@havelpartners.cz
Tel.: +420 255000111
Fax: +420 255000100
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://iprpraha.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace - architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC - Yellow Book (projekt typu Design & Build).

Předmět veřejné zakázky bude plněn rovněž v souladu s metodikou BIM (informační modelování budov). Předmětem díla je rovněž zřízení, resp. dodání CDE.

Více informací viz zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 101-278563

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.5)
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná celková hodnota
Namísto:

1 000 000 000,00

Má být:

900 000 000,00

Číslo oddílu: II.2.6)
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná hodnota
Namísto:

1 000 000 000,00

Má být:

900 000 000,00

VII.2)Další dodatečné informace: