Works - 290980-2019

24/06/2019    S119

Magyarország-Budapest: Föld alatti parkolóhely építése

2019/S 119-290980

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mélygarázs belső kialakítás tervezés, kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001092022018
II.1.2)Fő CPV-kód
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Dózsa György úti mélygarázs belső kialakításának, valamint a Fővárosi Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs közös transzformátor állomásának tervezése és generálkivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 198 531 640.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Dózsa György úti mélygarázs (PDO) belső kialakításának, valamint a Fővárosi Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs közös transzformátor állomásának tervezése és generálkivitelezése. A Dózsa György úti mélygarázs a városligeti közpark területén helyezkedik el.

A Dózsa György úti mélygarázs kivitelezési munkáira Ajánlatkérő generálkivitelezői szerződést kötött és a kivitelezési munkák elindultak. A munkák megkezdését követően a Liget Budapest projekt többi projekt elemének változásai miatt a PDO végleges használatát és kialakítását át, illetve ki kellett alakítani.

A mélygarázs épületébe számos új funkciójú helyiséget kell megtervezni és kivitelezni az alábbiak szerint.

Főbb műszaki paraméterek:

Létesítmény hasznos alapterülete: 26 019 m2

Az áttervezést érintő belső kialakítás nettó alapterület: 24 043 m2

Tervezési feladatok:

Kiviteli tervdokumentáció készítése a vázlatterv alapján és a végleges kiviteli terv alapján szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése.

Kivitelezési feladatok:

Az elkészült kiviteli terv alapján az alábbi funkciók kialakítása, illetve az ezekhez kapcsolódó befejező szakipari, gépészeti és elektromos munkák.

— Trafóhelyiség kialakítása a Színház részére

— Dózsa György úti mélygarázs belső kialakítása:

— Városliget ZRt. üzemeltetési igazgatóság részére személyzeti helyiségek:

– műszaki személyzet részére kialakítandó iroda,

– garázsmesteri iroda,

– gyorsszolgálat személyzeti helyisége,

– ezekhez kapcsolódó öltözőhelyiségek, wc-blokkok és zuhanyzók.

— Főkert ZRt. park üzemeltetői részére kialakítandó helyiségek:

– Vezetői iroda,

– adminisztrátori iroda,

– takarítószertárak,

– wc-blokkok,

– tároló helyiségek, raktárak anyagtárolásra és kis munkagépek tárolására,

– a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott öltöző és wc-blokk, zuhanyzók

– a teljes Ligetet üzemeltetők létszámára szabott pihenőhelyiségek, irodák, teakonyha, étkezőhelyiség

— FKF részére kialakítandó helyiségek:

– kis munkagépek tárolására alkalmas tárolók,

– irodák, wc-blokk, öltözők, zuhanyzók

A helyiségek kialakításához az alábbi szakipari, gépészeti és elektromos munkák kerülnek elvégzésre:

— építőmesteri munkák:

— falazás,

— aljzatbeton készítés,

— vakolás,

— vízszigetelés,

— szerelt falak, állmennyezetek készítése,

— burkolás,

— festés,

— asztalos munkák,

— lakatos szerkezetek elhelyezése,

— bútorozás,

— elektromos munkák:

— 1db. transzformátor elhelyezése Színház részére,

— nyomvonalak, kábelek kiépítése,

— szerelvények, lámpatestek kiépítése,

— gépészeti munkák:

— vízellátás, csatornázás

— légtechnikai munkák

— fűtés-hűtés

— tűzvédelmi rendszerek kiépítése,

— sprinkler rendszer kiépítése,

— IT passzív eszközök kiépítése (gyengeáramú kábelezés)

A tárgyalások eredményeként Ajánlatkérő a fent megadott paraméterektől eltérhet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki ütemterv minősége, megalapozottsága / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációjának bemutatásának minősége a meglévő épület belső kialakítására vonatkozólag / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 247-567053
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mélygarázs belső kialakítás tervezés és kivitelezé

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 198 531 640.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 18.§ alapján:

a) az eljárás eredményes;

b) a nyertes ajánlattevő adószáma:

Nyertes Ajánlattevő: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.)

Nyertes Ajánlattevő adószáma:11469830-2-44

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.

Ajánlattevő adószáma:11469830-2-44

Ajánlattevő neve: Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság,

Ajánlattevő címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44

d) Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2019