Byggentreprenader - 291091-2021

11/06/2021    S112

Frankrike-Talence: Ombyggnadstjänster

2021/S 112-291091

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 086-221338)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Université de Bordeaux
Ort: Talence
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Land: Frankrike
E-post: esmahane.hamalit@u-bordeaux.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.u-bordeaux.fr
Upphandlarprofil: http://www.marches-publics.gouv.fr

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Accord-cadre pour les travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l'Université de Bordeaux

Referensnummer: 2021-097
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45454000 Ombyggnadstjänster - IA27
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Accord-cadre pour les travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l'Université de Bordeaux.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/06/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 086-221338

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
I stället för:
Datum: 07/06/2021
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 15/06/2021
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar: