Supplies - 291318-2020

24/06/2020    S120

Belgium-Koksijde: Occupational clothing, special workwear and accessories

2020/S 120-291318

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hulpverleningszone Brandweer Westhoek
National registration number: BE0500929873
Postal address: Zeelaan 37
Town: Koksijde
NUTS code: BE258 Arr. Veurne
Postal code: 8670
Country: Belgium
Contact person: de heer David Vanden Eynde
E-mail: david.vandeneynde@brandweerwesthoek.be
Telephone: +32 58603900

Internet address(es):

Main address: www.brandweerwesthoek.be

I.1)Name and addresses
Official name: Hulpverleningszone 1, West-Vlaanderen
National registration number: BE-0500929279
Postal address: Siemenslaan 8
Town: Oostkamp
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8020
Country: Belgium
E-mail: jeroen.bonte@zone1.be
Telephone: +32 50681705
Fax: +32 50410010

Internet address(es):

Main address: www.zone1.be

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/9/1BH/2020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aankoop interventiekledij

Reference number: 2020/004
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE258 Arr. Veurne
Main site or place of performance:

Hulpverleningszone Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, te 8670 Koksijde.

II.2.4)Description of the procurement:

Deze opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van interventiekledij (broek en vest) voor een periode van 48 maanden (jaarlijks opzegbaar).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Operationele kwaliteit / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Informatie / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Technische waarde / Weighting: 35
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

*Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage elf van het KB van 18.4.2017;

2. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage elf van het KB van 18.4.2017;

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/08/2020
Local time: 10:00
Place:

Administrieve zetel, Zeelaan 37.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van eerste aanleg
Postal address: Peter Benoitlaan 2
Town: Veurne
Postal code: 8630
Country: Belgium
Telephone: +32 58296318
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/06/2020