Услуги - 291559-2015

Компактен изглед

19/08/2015    S159

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор относно международно политическо сътрудничество в областта на промишлеността и МСП

2015/S 159-291559

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 9.7.2015 г., 2015/S 130-238687)

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), на вниманието на: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, офис 12/27, 1210 Брюксел, БЕЛГИЯ. Тел. +32 22999440. Факс +32 22973512. Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

24.8.2015.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

1.9.2015 (10:30).

[...]

Да се чете 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

8.9.2015.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

15.9.2015 (10:30).

[...]

Тази поправка актуализира обявлението за поправка, публикувано в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 14.7.2015 г., 2015/S 133-244604.