Služby - 291559-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

19/08/2015    S159

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva týkající se mezinárodní politické spolupráce v oblasti průmyslu a malých a středních podniků

2015/S 159-291559

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), k rukám: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelář 12/27, 1210 Brusel, BELGIE. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

24.8.2015.

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

1.9.2015 (10:30).

[...]

Čtěte 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

8.9.2015.

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

15.9.2015 (10:30).

[...]

Tato oprava aktualizuje oznámení o opravě uveřejněné v „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, 14.7.2015, 2015/S 133-244604.