Teenused - 291559-2015

Kuva koondatud vaade

19/08/2015    S159

Belgia-Brüssel: Raamleping rahvusvahelise poliitikakoostöö kohta tööstuse ja VKEde valdkonnas

2015/S 159-291559

Parandus

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME), teadmiseks: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, büroo 12/27, 1210 Brüssel, BELGIA. Tel +32 22999440. Faks +32 22973512. E-post: easme-procurement@ec.europa.eu

Enne 

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg

24.8.2015.

IV.3.8) Pakkumuste avamise tingimused

1.9.2015 (10:30).

[...]

Uus versioon 

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg

8.9.2015.

IV.3.8) Pakkumuste avamise tingimused

15.9.2015 (10:30).

[...]

Käesolev parandus uuendab parandusteadet, mis avaldati 14.7.2015 Euroopa Liidu Teataja lisas 2015/S 133-244604.