Diensten - 291559-2015

Beknopt weergeven

19/08/2015    S159

België-Brussel: Raamovereenkomst inzake internationale beleidssamenwerking op het gebied van industrie en het mkb

2015/S 159-291559

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), t.a.v. L. Vari, Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, kantoor 12/27, 1210 Brussel, BELGIË. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

24.8.2015.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

1.9.2015 (10:30).

[...]

Te lezen 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

8.9.2015.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

15.9.2015 (10:30).

[...]

Deze rectificatie is een update van de rectificatie bekendgemaakt in „Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie”, 14.7.2015, 2015/S 133-244604.