Tjänster - 291559-2015

Visa förkortad version

19/08/2015    S159

Belgien-Bryssel: Ramavtal om internationellt politiskt samarbete på området för industrin och små och medelstora företag

2015/S 159-291559

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), att. L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, kontor 12/27, 1210 Bryssel, BELGIEN. Tfn +32 22999440. Fax +32 22973512. E-post: easme-procurement@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

24.8.2015.

IV.3.8) Anbudsöppning:

1.9.2015 (10:30).

[...]

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

8.9.2015.

IV.3.8) Anbudsöppning:

15.9.2015 (10:30).

[...]

Denna rättelse uppdaterar meddelandet om rättelse som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 14.7.2015, 2015/S 133-244604.