Lieferungen - 291737-2023

16/05/2023    S94

Polen-Wałbrzych: Tragbare Computer

2023/S 094-291737

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wałbrzych- miasto na prawach Powiatu
Postanschrift: Pl. Magistracki 1
Ort: Wałbrzych
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-300
Land: Polen
E-Mail: bzp@um.walbrzych.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.um.walbrzych.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.117.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, w tym wyposażenia 5 sal socjoterapeutycznych w sprzęt IT w ramach projektu „Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących sprzętów:

1. Komputery przenośne – laptopy – 5 szt.

2. Komputery stacjonarne – 15 szt.

3. Tablice multimedialne z rzutnikiem – 5 szt.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 115 845.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
32322000 Multimediaausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, w tym wyposażenia 5 sal socjoterapeutycznych w sprzęt IT w ramach projektu „Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących sprzętów:

1. Komputery przenośne – laptopy – 5 szt.

2. Komputery stacjonarne – 15 szt.

3. Tablice multimedialne z rzutnikiem – 5 szt.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„MŁODZI GNIEWNI – III edycja – program treningowo – doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 003-005603
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alltech Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
Nationale Identifikationsnummer: 774-001-38-94
Postanschrift: Spółdzielcza 33
Ort: Płock
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 09-407
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 115 845.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b, pkt 3, pkt. 5, pkt. 7-8 ustawy Pzp,

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835),

d) art. 5 k rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/05/2023