Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 291986-2016

24/08/2016    S162

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende ejerskab og enerettigheder til produktionsmidler i fiskeriet

2016/S 162-291986

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/25
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1841
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse vedrørende ejerskab og enerettigheder til produktionsmidler i fiskeriet.

Sagsnr.: EASME/EMFF/2016/024.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne undersøgelse skal give en analyse af strukturen i ejerskabet til fiskerfartøjer, licenser og enerettigheder (kvoter) til produktionsmidlerne i EU's fangstsektor. Undersøgelsen skal dokumentere den seneste udvikling i denne struktur, vurdere dens indvirkning på de økonomiske resultater i EU-flådens segmenter og på dette grundlag foregribe eventuelle fremtidsudsigter for disse segmenter samt for rettighedsbaserede forvaltningssystemer. Resultaterne af undersøgelsen skal anvendes i forbindelse med kommende evalueringer og konsekvensanalyser.

Specifikt er undersøgelsens formål:

a) give forståelse af koncentrationen af fartøjer og kvoter på medlemsstatsniveau

b) give forståelse af fartøjsejeres og kvotebesidderes endelige ejerskab i forbindelse med aktivitetssektoren og

c) definere de endelige virksomhedsejeres nationalitet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger. Højst 3 koordineringsmøder med EASME og/eller Europa-Kommissionen vil blive afholdt i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne undersøgelse skal give en analyse af strukturen i ejerskabet til fiskerfartøjer, licenser og enerettigheder (kvoter) til produktionsmidlerne i EU's fangstsektor. Undersøgelsen skal dokumentere den seneste udvikling i denne struktur, vurdere dens indvirkning på de økonomiske resultater i EU-flådens segmenter og på dette grundlag foregribe eventuelle fremtidsudsigter for disse segmenter samt for rettighedsbaserede forvaltningssystemer. Resultaterne af undersøgelsen skal anvendes i forbindelse med kommende evalueringer og konsekvensanalyser.

Specifikt er undersøgelsens formål:

a) give forståelse af koncentrationen af fartøjer og kvoter på medlemsstatsniveau

b) give forståelse af fartøjsejeres og kvotebesidderes endelige ejerskab i forbindelse med aktivitetssektoren og

c) definere de endelige virksomhedsejeres nationalitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2016.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/09/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/10/2016
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), Covent Garden 2, room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2016