Tjenesteydelser - 292002-2016

24/08/2016    S162

Belgien-Bruxelles: Økonomisk og juridisk analyse af de faktorer, der fører til få offentliggørelser af offentlige indkøbsmuligheder i Tyskland

2016/S 162-292002

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G: Single Market for Public Administrations
Postadresse: avenue des Nerviens 105
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-mail: grow-G2@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Økonomisk og juridisk analyse af de faktorer, der fører til få offentliggørelser af offentlige indkøbsmuligheder i Tyskland.

Sagsnr.: 553/PP/GRO/IMA/16/9031.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311400 Økonomisk undersøgelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tyskland er det land med det færreste antal offentliggjorte udbudsbekendtgørelser i TED i henhold til EU's lovgivning om offentlige indkøb (2014 data: 1,1 % af BNP (inklusive forsyningsvirksomheder) eller 5,4 % af de offentlige udgifter til arbejder, varer og tjenesteydelser (eksklusive forsyningsvirksomheder) sammenlignet med hhv. 4 % eller 22 % for medianniveauet i EU-28). Da medianværdien af kontrakter i Tyskland var tæt på medianværdien i alle EU-lande, viser det, sammen med den lave samlede værdi, at det samlede antal kontrakter offentliggjort i Tyskland i henhold til EU-lovgivningen om indkøb (alle indkøb over tærsklen) var forholdsvis lavt. Dette kan være til hinder for effektiv udnyttelse af offentlige midler og påvirke tyske og europæiske virksomheder i form af mistede forretningsmuligheder. Det overordnede formål med undersøgelsen er, på grundlag af en grundig økonomisk og juridisk analyse, at identificere årsagerne til de få offentliggørelser i Tyskland. For yderligere oplysninger om opgaver, der skal udføres, henvises der til udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 265 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79140000 Juridisk rådgivning og information
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten forventes at levere økonomisk og juridisk analyse af faktorer, der fører til få offentliggørelser af offentlige indkøbsmuligheder i Tyskland. Det skal ske bl.a. ved: 1. dataindsamling om/skøn over offentlige udbud, 2. indsamling af afgørelser og information fra appelorganerne (Vergabekammern and Vergabesenate der Oberlandesgerichte) og revisionsmyndighederne, 3. identificering og analyse af casestudier. Kontrahenten skal aflægge rapport for indledende, mellemliggende og endelig fase i overensstemmelse med planen indeholdt i udbudsmaterialet. Vedkommende skal stille sig til rådighed for 3 til 5 møder med Kommissionen. For yderligere oplysninger om opgaver, der skal udføres, henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 265 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Kommissionens afgørelse af 7.12.2015 (C(2015) 8547 final).
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2016
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/09/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G, Unit G.2: Access to Procurement Markets, Nerviens 105 Building, avenue des Nerviens 105, 1049 Brussels, BELGIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2016