Palvelut - 292002-2016

24/08/2016    S162    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Julkisia hankintoja koskevien mahdollisuuksien vähäiseen julkaisumäärään Saksassa johtavien tekijöiden taloudellinen ja oikeudellinen analyysi

2016/S 162-292002

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G: Single Market for Public Administrations
Postiosoite: avenue des Nerviens 105
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: grow-G2@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Julkisia hankintoja koskevien mahdollisuuksien vähäiseen julkaisumäärään Saksassa johtavien tekijöiden taloudellinen ja oikeudellinen analyysi

Viitenumero: 553/PP/GRO/IMA/16/9031.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79311400 Taloustutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Saksan TED-verkkosivustolla EU:n hankintalainsäädännön mukaisesti julkaisemien hankintailmoitusten arvo on kaikkein pienin (vuoden 2014 tiedot: 1,1 prosenttia BKT:stä (mukaan luettuina yleishyödylliset palvelut) tai 5,4 prosenttia töihin, tavaroihin tai palveluihin käytetyistä julkisista menoista (lukuun ottamatta yleishyödyllisiä palveluja); vertailukohdaksi annetaan EU:n 28 jäsenvaltion mediaaniluvut 4 prosenttia ja 22 prosenttia). Sopimusten mediaaniarvo Saksassa oli lähellä kaikkien EU:n maiden mediaaniarvoa. Tämä tieto sekä alhaiset yhteisarvot osoittavat, että Saksassa EU:n hankintalainsäädännön mukaisesti julkaistujen sopimusten (kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat) kokonaisarvo oli verrattain alhainen. Tämä voi haitata julkisen rahoituksen tehokasta hyödyntämistä ja vaikuttaa saksalaisiin ja eurooppalaisiin yrityksiin menetettyjen liiketoimintamahdollisuuksien muodossa. Tutkimuksen yleistavoitteena on määrittää perusteellisen taloudellisen ja oikeudellisen analyysin perusteella syyt alhaiseen julkaisumäärään Saksassa. Katso lisätietoja suoritettavista tehtävistä tarjouseritelmistä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 265 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimusosapuolen odotetaan toimittavan taloudellisen ja oikeudellisen analyysin syistä, jotka johtavat julkisia hankintoja koskevien mahdollisuuksien vähäiseen julkaisumäärään Saksassa. Analyysi suoritetaan muun muassa seuraavasti: 1. julkisia hankintoja koskeva tietojen keruu / arviointi; 2. muutoksenhakuelinten (Vergabekammern ja Vergabesenate der Oberlandesgerichte) ja tarkastusviranomaisten päätösten ja muiden tietojen keruu; 3. tapaustutkimusten tunnistaminen ja analysointi. Sopimusosapuolen on toimitettava aloitus-, väli- ja loppuraportti tarjouseritelmiin sisältyvän aikataulun mukaisesti. Sopimusosapuolen on myös oltava saatavilla komission kanssa järjestettäviä kokouksia varten (3–5 kokousta). Katso lisätietoja suoritettavista tehtävistä tarjouseritelmistä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 265 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 10
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: komission päätös, annettu 7.12.2015 (C(2015) 8547 final).
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/09/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/09/2016
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G, Unit G.2: Access to Procurement Markets, Nerviens 105 Building, avenue des Nerviens 105, 1049 Brussels, BELGIA.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/08/2016