Servizzi - 292002-2016

24/08/2016    S162

il-Belġju-Brussell: Analiżi ekonomika u legali tal-fatturi li jwasslu għal rata baxxa ta' pubblikazzjoni ta' opportunatijiet ta' ksib pubbliku fil-Ġermanja

2016/S 162-292002

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G: Is-Suq Waħdieni għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi
Indirizz postali: avenue des Nerviens 105
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: grow-G2@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1759
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Analiżi ekonomika u legali tal-fatturi li jwasslu għal rata baxxa ta' pubblikazzjoni ta' opportunatijiet ta' ksib pubbliku fil-Ġermanja.

Numru ta' referenza: 553/PP/GRO/IMA/16/9031.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79311400 Servizzi ta' l-istħarriġ ekonomiku
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Ġermanja għandha l-iżjed valur baxx ta' avviżi ta' kuntratti ppubblikati fit-TED taħt il-leġislazzjoni ta' ksib tal-UE (dejta tal-2014: 1,1 % tal-PGD (inkluż l-utilitajiet) jew 5,4 % tan-nefqa pubblika fuq xogħlijiet, prodotti u servizzi (minbarra utilitajiet), kif ikkumparati ma' 4 % jew 22 % għall-pajjiż medju fit-28 Stat tal-UE rispettivament). Peress li l-valur medju tal-kuntratt fil-Ġermanja kien qrib tal-valur medju tal-pajjiżi kollha tal-UE, dan flimkien mal-valur baxx sħiħ juri li n-numru totali ta' kuntratti ppubblikati fil-Ġermanja taħt il-leġislazzjoni tal-ksib tal-UE (il-ksib kollu 'l fuq mil-limitu) kien komparattivament baxx. Dan jista' jtellef infiq effettiv ta' flus pubbliċi u jaffettwa n-negozji Ġermaniżi u Ewropej f'termini ta' opportunitajiet tan-negozju li ntilfu. L-objettiv ġenerali tal-istudju hu li jidentifika, a bażi ta' analiżi ekonomika u legali soda, raġunijiet għar-rata baxxa ta' pubblikazzjoni fil-Ġermanja. Għal iżjed dettalji fuq ix-xogħlijiet li se jitwettqu jekk jogħġbok irreferi għall-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 265 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur hu mistenni jipprovdi analiżi ekonomika u legali tal-fatturi li jwasslu għal rata baxxa ta' pubblikazzjoni ta' opportunatijiet ta' ksib pubbliku fil-Ġermanja. Se jagħmel dan, fost oħrajn, permezz ta': 1. ġbir/stima tad-dejta fuq il-ksib pubbliku; 2. il-ġbir tal-korpi ta' rimedji (Vergabekammern u Vergabesenate der Oberlandesgerichte) u l-awditjar tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet u tagħrif ieħor; 3. l-identifikazzjoni u l-analiżi ta' każijiet ta' studju. Il-kuntrattur se jitfa r-rapport tal-bidu, interim u finali skont l-iskeda inkluża fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti. Se jkun ukoll disponibbli għal 3 sa 5 laqgħat mal-Kummissjoni. Għal iżjed dettalji fuq ix-xogħlijiet li se jitwettqu jekk jogħġbok irreferi għall-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 265 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 10
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7.12.2015 (Ċ(tal-2015) 8547 finali).
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 27/09/2016
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 28/09/2016
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate G, Unit G.2: Access to Procurement Markets, Nerviens 105 Building, avenue des Nerviens 105, 1049 Brussels, IL-BELĠJU.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12/08/2016