Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 292275-2019

24/06/2019    S119

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 119-292275

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerz.az„M8 gyorsforg. út M7-Dunaújv.ésDunavecse-Kecskemét közötti sz-án körny.hat.tan.éstan.tervkész.,tov.eng.iéskivit.tervkész.tov.eng.és kivit.terv készítése tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése”tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 780 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatok:

— Előzetes Régészeti Dokumentáció,

— Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

— Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

— Az optimális nyomvonal kiválasztásához szükséges mértékű tanulmányterv

— Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi útM7-Dunaújváros közötti szakaszán az alábbi, főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

— koronaszélesség: 20 m,

— forgalmi sávok száma: 2x2,

— forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

— középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

— padkaszélesség: 1,5 m,

— burkolatszélesség: 2x8 m.

Előreláthatólag: 1 db autópálya-autópálya csp., 6 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerűpihenő válik szükségessé.

— Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedélymegszerzése, módosítása, ERD készítése,

— Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelés bőlvaló kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

— A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési tervengedélyeztetése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljes körű engedélyezési-, és teljes körű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás,Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.

Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §(1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatok:

— Előzetes Régészeti Dokumentáció,

— Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

— Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

— Az optimális nyomvonal kiválasztásához szükséges mértékű tanulmányterv

— Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán az alábbi, a főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

— koronaszélesség: 20 m,

— forgalmi sávok száma: 2x2,

— forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

— középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

— padkaszélesség: 1,5 m,

— burkolatszélesség: 2x8 m.

A szakaszon tervezetten 3 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerű pihenő válik szükségessé.

— Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, módosítása, ERD készítése,

— Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

— A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési terv engedélyeztetése,rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljes körű engedélyezési-, és teljes körű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.

Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §(1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt,megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4.pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-167061
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Fax: +36 12056325
Internetcím: http://www.unitef.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 984 486 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 848 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat szerint.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: m8DD Konzorcium (Vezető tag: UTIBER Kft.)
Postai cím: Csóka u. 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: fodorsz@utiber.hu
Telefon: +36 304680165
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: m8DD Konzorcium (Tag: TURA-TERV Kft..)
Postai cím: Gyarmat u. 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Telefon: +36 15999804
Fax: +36 12695058
Internetcím: http://www.tura-terv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 884 086 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 932 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

I. rész:

1. Ajánlattevő neve: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. és FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Közös Ajánlattevők

Vezető tag: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

Székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Adószáma: 12108129-2-43

Tag: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Adószáma: 13842217-2-41

2. Ajánlattevő neve: m8DD Konzorcium

Vezető tag: UTIBER Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Adószáma: 10554885-2-43

Tag: TURA-TERV Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

Adószáma: 12602908-2-42

3. Ajánlattevő neve: RODEN Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Villám utca 13.

Adószáma: 10624672-2-42

II. rész:

1. Ajánlattevő neve: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. és FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Közös Ajánlattevők

Vezető tag: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

Székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Adószáma: 12108129-2-43

Tag: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Adószáma: 13842217-2-41

2. Ajánlattevő neve: m8DD Konzorcium

Vezető tag: UTIBER Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Adószáma: 10554885-2-43

Tag: TURA-TERV Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

Adószáma: 12602908-2-42

3. Ajánlattevő neve: RODEN Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Villám utca 13.

Adószáma: 10624672-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2019