Szolgáltatások - 292478-2016

24/08/2016    S162

Magyarország-Budapest: Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások

2016/S 162-292478

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás – NOBO, DEBO.

II.1.2)Fő CPV-kód
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) – hitelesítési eljárás lefolytatása a NIF Zrt. – mint Megrendelő – által Magyarország vasúti rendszer hálózata és kapcsolódó létesítményei vonatkozásában megvalósítandó projektjei esetében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 232 677 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország vasúti rendszer hálózatai és kapcsolódó létesítményei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve (a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról) VI. melléklete, illetve a magyar jogrendben ennek megfelelő 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet (a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról) 4. melléklet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) – hitelesítési eljárás lefolytatása a NIF Zrt. – mint Megrendelő – által megvalósítandó vasúti rendszer hálózatot, és kapcsolódó létesítményeit érintő projektjek esetében (Infrastruktúra alrendszer, Energiaügy alrendszer, Pályamenti ellenőrző irányító és jelző alrendszer), az SG modul (2010/713/EU Határozat I. melléklete szerint) alapján, valamint az Európai Bizottság 2014/897/EU ajánlása 21. pontja alapján.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az egyes projektekhez igazodóan, konzultációt követően egyedi szerződéseket fog kötni. A keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pont szerinti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 207-375850
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/05/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GTH Holding Zrt.
Postai cím: Fehérló u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 232 677 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés alvállalkozóval történő teljesítésének ismertetése: NoBo, DeBo, tanúsításhoz szükséges mérésekhez és vizsgálatokhoz szükséges eszközök, projektmenedzsment, tervellenőrzési feladatok, fordítás, dokumentálás. Összesen 36,9 %-ban.

2. A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: középvállalkozás.

3. A nyertesen kívüli ajánlattevők neve, címe:

Ajánlattevő neve: ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Klauzál tér 9. III.20.

Közös ajánlattevő 1.: Pepper Zrt.

Közös ajánlattevő 2.: Vyskumny Ustav Dopravny, a.s.

Közös ajánlattevő 3.: Vyskumny Ustav Zeleznicni, a.s.

Közös ajánlattevő 4.: Instytut Kol.

Közös ajánlattevő 1.: 8255 Balatonrendes, Hegyi u. 18.

Közös ajánlattevő 2.: Velky Diel 3323, 010 08 Zilina, Szlovák Köztársaság.

Közös ajánlattevő 3.: Novodvorska 1698, 142 01 Praha 4, Cseh Köztársaság.

Közös ajánlattevő 4.: ul. Chlopickiego 50. 04-275 Warszawa, Lengyelország.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

(Régi) Kbt. 137. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/08/2016