There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 292562-2022

01/06/2022    S105

Romania-Baia Mare: Road-repair works

2022/S 105-292562

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BAIA MARE
National registration number: 3627692
Postal address: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430311
Country: Romania
Contact person: Directia Achizitii - Serviciul Achizitii Publice
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telephone: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet address(es):
Main address: www.baiamare.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare

Reference number: 3627692
II.1.2)Main CPV code
45233142 Road-repair works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

„Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare”.

Activitatile de reparatii cuprind: Organizarea unei activitati permanente de supraveghere operativa a retelei stradale care sa identifice toate punctele in care traficul este stanjenit sau intrerupt de deteriorarile tehnice in suprafata carosabila, capace lipsa, avarii ale retelelor edilitare, lucrari de reparatii sau inlocuirea acestora, etc. In urma constatarilor, executantul va lua masuri de efectuare a remedierilor (conform contractului), precum si sesizarea detinatorilor de retele pentru a-si pune la punct avariile si lucrarile pe cheltuiala lor. In vederea impunerii beneficiarilor de retele a executiei si/sau costului lucrarilor necesare, executantul va primi o imputernicire oficiala de de la achizitor si sprijin logistic in a-i obliga pe detinatorul de retele sa suporte costurile respective.

Activitatile de intretinere presupun: Verificarea starii carosabilului iar in momentul in care apar obstacole de natura periclitarii circulatiei, ele vor fi semnalizate corespunzator si inlaturate de indata de pe carosabil, trotuare, alei, parcari etc. Activitatea de verificare este strans legata de activitatea de reparatii si intretinere si se realizeaza in interiorul fiecarui contract subsecvent incheiat.

Activitatea de intretinere nu presupune un contract de concesiune/administrare a strazilor, ci este o activitate de supraveghere si monitorizare a retelei stradale aflata pe strazile publice si semnalizarea defectelor aparute. Ea se desfasoara in limita lucrarilor cuprinse in contractele subsecvente, cum ar fi: organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor si adoptarea restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta pe toata durata executiei lucrarilor.

Activitatea de reparatii si intretinere cuprind: Asigurarea de conditii optime de circulatie pentru tot traficul din cartierele Municipiului Baia Mare. Reparatiile si intretinerea parcarilor si acceselor auto, refacerea integritatii structurii rutiere carosabile si pietonale degradate, facilitatea circulatiei pietonale pe trotuare, dirijarea si evacuarea apelor pluviale de pe structurile rutiere si unde este necesar, mici reparatii la canalizarea pluviala. Operatiunile de reparatii (a fisurilor, crapaturilor, suprafete deteriorate, etc), vor mentine planeitatile si capacitatile portante actuale, asa cum sunt prevaze in Caietele de sarcini ale Acordului cadru, prin decolmatari, emulsionari, decapari, reparatii ale imbracamintelor, covoare, tratamente, care vor include si evacuarea materialelor rezultate ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii; Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului cadru cat si ale Contractului subsecvent se afla anexate la Caietele de sarcini prin urmatoarele documente din cadrul Documentatiei de atribuire: 12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683);

Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 187 984 969.24 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221119 Bridge renewal construction work
45232130 Storm-water piping construction work
45233141 Road-maintenance works
45233222 Paving and asphalting works
45233251 Resurfacing works
45233252 Surface work for streets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Municipiul Baia Mare, Jud. Maramures;

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul - cadru presupune realizarea de lucrari de reparare si intretinere a strazilor, a trotuarelor inclusiv a trotuarelor cu piscoturi ornamentale, incadrarea cu borduri a carosabilului si trotuarelor, reparatii dale de beton degradate, reparatii fisuri si crapaturi transversale, intretinere si colmatare rosturi de dilatatie si de contractie la dalele de beton, reparatii parcari inclusiv parcari ecologice, plombari, tratament dublu pentru imbunatatirea rugozitatii carosabilului, asternere covoare asfaltice subtiri, nivelari strazi de pamant si reparatii de conducte si camine de canalizare pluviala, dupa caz;

Valori ale Acordului-cadru:

Valoare Maxima Acord-cadru (fara TVA): = 299.895.946,48 lei;

Valoare Minima Acord-cadru (fara TVA): = 209.927.162,52 lei;

Valoarea celui mai mare contract subsecvent(fara TVA): = 19.999.039,73 lei;

Valoarea celui mai mic contract subsecvent (fara TVA): = 999.950,65 lei;

Valoarea totala estimata (fara TVA) 299.895.946,48 lei:

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta expertilor cheie / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari coform obligatiei prevazute la art. 160, alin.(2) din Legea 98/20016 cu 10 zile calendaristice, inaninte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 153-405873
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 20621
Title:

Reparații și întreținere străzi în Municipiul Baia Mare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ
National registration number: RO 9478840
Postal address: Strada str. Fabricii , Nr. 131
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400632
Country: Romania
E-mail: seap.ro_arl@strabag.com
Telephone: +40 264418620 / +40 720660414
Fax: +40 264418620
Internet address: www.arlcluj.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONSTRUROM S.A.
National registration number: RO 16161089
Postal address: Strada Bucuresti, Nr. 124
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430322
Country: Romania
E-mail: general@construrom.ro
Telephone: +40 0362401396
Fax: +40 0362401397
Internet address: www.construrom.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 299 895 946.48 RON
Total value of the contract/lot: 187 984 969.24 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 68 976 067.69 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

SC ONISTUA COM SRL - Acord de subcontractare nr. 3989/22.10.2021: lucrari adiacente instalatiilor de gaze naturale. Proportia de subcontractare este 0,07 %

SC PROINSTAL SRL - Acord de subcontractare nr. 3988/22.10.2021: montare hidranti . Procentul de subcontractare este 0,16%

Section V: Award of contract

Contract No: S1/23261
Title:

Reparații și întreținere străzi în Municipiul Baia Mare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/05/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ
National registration number: RO 9478840
Postal address: Strada str. Fabricii , Nr. 131
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400632
Country: Romania
E-mail: seap.ro_arl@strabag.com
Telephone: +40 264418620 / +40 720660414
Fax: +40 264418620
Internet address: www.arlcluj.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CONSTRUROM S.A.
National registration number: RO 16161089
Postal address: Strada Bucuresti, Nr. 124
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430322
Country: Romania
E-mail: general@construrom.ro
Telephone: +40 0362401396
Fax: +40 0362401397
Internet address: www.construrom.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 299 895 946.48 RON
Total value of the contract/lot: 6 722 689.08 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic
Postal address: Str. Gheorghe Sincai, Nr. 37
Town: Baia Mare
Country: Romania
E-mail: serviciul.juridic@baiamare.ro
Telephone: +40 262211001
Fax: +40 262211002
Internet address: www.baiamare.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/05/2022